Frågor & svar
Nyheter

Trygghet i arbetslivet allt viktigare

Pandemin har delvis förändrat synen på arbete. I orostider vill människor ha trygghet utan att ge avkall på flexibiliteten. Många har fått smak för att arbeta hemma, som gör det möjligt att klara balansen mellan arbete och fritid på ett bättre sätt.

Publicerad:

Trygghet och flexibla arbetsvillkor har blivit viktigare i arbetslivet, enligt Universum Globals årliga karriärundersökning. Mycket talar för att de preferenserna är en coronaeffekt.

Man har frågat 20 000 akademiker om hur deras drömarbetsplatser ser ut. Enligt den undersökningen har det skett ett skifte i vad människor tycker är viktigt när de väljer arbetsplats.

Balansjobb och fritid

En trygg anställning har alltid varit viktigt, nu ser man ett uppsving av intresset för att jobba hos offentliga arbetsgivare och företag med finansiella muskler, enligt Universum Global. Även flexibilitet hamnar högt på önskelistan.

– Det kan handla om att många jobbar hemma i pandemin och ser fördelarna med att kunna kombinera jobb och familj på ett bättre sätt. En timmes aktivitet med barnen på eftermiddagen kan tas igen på kvällen, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Resultatet från Universum Globals undersökning ligger i linje med slutsatserna från Ungdomsbarometerns ”workforce 2020”.

– Även unga lyfter fram trygghet som viktigt, liksom att ha en stor flexibilitet kring arbetsvillkor. Individuell utveckling som kompetensutveckling och livslångt lärande värderas också högt.

Trygg i egna kompetensen

Han menar att det inte finns någon motsättning mellan trygghet och flexibilitet.

– Unga vuxna skickar också signaler om att de nu är något mer benägna att välja offentlig sektor och de är något mer positiva till kollektivavtal. Fler går också med i a-kassan i orostider när arbetslösheten ökar.

Trygghet för de äldre behöver inte vara samma sak som trygghet för unga. Om trygghet tidigare var förknippat med LAS, lagen om anställningsskydd, så ligger tryggheten i dag mer i den egna kompetensen.

– Unga vuxna på arbetsmarknaden skulle gärna se ett system där man kan utvecklas genom hela arbetslivet, då de i högre utsträckning än den äldre generationen ser att de kommer ha många olika arbetsgivare genom åren, och kanske också olika karriärer.

Att växla karriär menar Kristofer kan bli vanligare när vi ska jobba allt längre upp i åldrarna i takt med höjd pensionsålder.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera