Frågor & svar
Nyheter

Möjligt att jobba till fyllda 68 år

Gillar du att jobba? Då har du anledning att slå klackarna i taket. Sedan 1 januari har du rätt att arbeta tills du fyller 68 år.

Publicerad:

Tidigare var den så kallade LAS-åldern 67 år. Nu har den alltså höjts ett år. Fram till dess kan man inte bli uppsagd utan saklig grund. Och LAS-åldern kommer att fortsätta att höjas. 2023 har du rätt att vara kvar på jobbet till fyllda 69 år.

Lever längre

För den som vill arbeta vidare efter det måste vara överens med sin arbetsgivare. Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte då. Men man kan inte bli uppsagd från en dag till en annan. Om arbetsgivaren säger upp är uppsägningstiden en månad, vilket innebär att man får jobba kvar en månad efter fyllda 68 år.

Anledningen till den höjda LAS-åldern är att människor lever längre och att samhället måste klara välfärden. Då håller det inte att det stora flertalet går i pension före 65 år, fast de är arbetsdugliga och har mycket kvar att ge.

Lägsta åldern höjs

Även i andra änden höjs pensionsåldern, alltså från den ålder man får ta ut den statliga allmänpensionen. Sedan 1 januari 2020 har lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjts från 61 år till 62 år. Det mesta talar för att den åldern kommer att höjas ytterligare och vara 64 år fram till 2026.

Är du född 1958 påverkas du inte alls, utan 61 år gäller för att kunna ta ut pension. Den nya lagen börjar gälla fullt ut för den som är född 1959. Allmän pension för dem får tas ut först vid fyllda 62 år.
Åldern för när man tidigast får ta ut pension ökar successivt. Den som är född 1961 kan tidigast ta ut pension vid fyllda 63 år. För de som är födda senare gäller 64 år.

Efter 2026 kommer en så kallad riktålder för när man kan ta ut allmän pension att införas. Riktåldern är kopplad till medellivslängden och höjs i takt med att vi lever allt längre.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2020-01-21

Det finns en viss diskrepans i detta att man knappt är anställningsbar efter 55, vilket undersökningar visar. Så hur ska det gå ihop undrar jag? Sen så finns det ju tunga yrken där kroppen är helt slut vid 58 och att de skulle skola om sig till nått kontorsjobb i den åldern är ju inte troligt. Ja är alltså lite skeptiskt till den nya pensionsgränsen.

Mullvad 2020-01-16

Lars Erik, du skriver: "Sedan 1 januari har du rätt att arbeta tills du fyller 68 år." Tyvärr har du dock missat att detta inte gäller dem som fyller 67 år under januari månaden 2020!
Kommentera