Frågor & svar
Nyheter

Lita på våra myndigheter

I tider av oro är det lätt att drabbas av panik och överreagera. Nu ser vi att event ställs in och skolor hotar att stänga som en följd av Covid-19. Läs pressmeddelandet från Naturvetarna.

Publicerad:

Industrin saktar in och Sveriges ekonomin kommer att påverkas. De åtgärder som sätts in måste stå i proportion till riskerna.

I Sverige har vi ett väl fungerande smittskydd, där alla smittsamma sjukdomar spåras och snabbt tas om hand av hälso- och sjukvården. Fokus ligger på att stoppa smittspridningen.

Det gäller också det nu aktuella coronoviruset. Naturvetare är experterna som i olika roller gör ett livsviktigt arbete. Det gäller bland annat biologer och biomedicinska analytiker som analyserar misstänkta prover från människor som har befunnit sig i högriskområden eller är sjuka.

För att det arbetet ska fortsätta att genomföras med god kvalitet behöver de få förutsättningar för det. Vi ser att många som jobbar inom hälso- och sjukvården är hårt belastade. Därför välkomnar vi regeringens beslut att skjuta till extra pengar till regionerna.

Experter på myndigheter som Folkhälsomyndigheten har nyckelroller i hanteringen av coronaviruset. Naturvetare och andra som jobbar där har specialistkunskaper om hur influensavirus fungerar och sprids i samhället.

Vårt budskap är att lita på experternas råd som ligger till grund för den information som regeringen går ut med till människor i Sverige. Det är naturligt att råden inte är samma i alla länder. Förutsättningarna skiljer sig åt i allt från risker för smittspridning bland allmänheten till hur väl rustad sjukvården är för att ta hand om dem som är sjuka.

Hur Covid-19 kommer att utvecklas framöver kan ingen ge en klar bild av. Våra myndigheter ger rekommendationer utifrån det läge som råder i dag och hur prognoserna ser ut. Dessa tas fram genom modelleringar för hur smittspridningen kan komma att utvecklas.

Den kritik som har riktats mot våra myndigheter är i dag grundlösa. Däremot finns det anledning att utvärdera deras insatser när coronaviruset har klingat av och Sverige har gått in i ett normalläge igen.

Kommentarer

Johanna 2020-03-27

Redigera: Detta är inte ett influensavirus... annars bra text
Kommentera