Frågor & svar
Nyheter

Martin Monemar 2020-06-15

LAS behöver förändras i vilket fall som helst. Arbetsmarknaden har förändrats sedan LAS tillkomst. I Danmark är lönerna högre än vad de är i Sverige men samtidigt så får personalen fortbildning så fort de anses nödvändigt. Om en anställd får för hög nettolön utbetald så kan den anställde få ekonomiskt skadestånd om arbetsgivaren försöker att kräva tillbaka mellanskillnaden. I Danmark har du ett starkare skydd mot uppsägning om du är med i facket och a-kassan jämfört med om du inte är med i facket och a-kassan. Utöver detta så borde det vara en självklarhet för arbetsgivare av alla de slag att anställa den som är mest lönsam att anställa. Idag är det alltid den som är minst lönsam att anställa som anställs. Vad kännetecknar en talang, ett geni och en naturbegåvning ur ett psykologiskt perspektiv och ur ett företagsekonomiskt perspektiv? Ställ upp en lista på dessa egenskaper och lagstifta om det som är nödvändigt av dessa punkter. De personer som har milda varianter av dolda funktionsvariationer är mycket mer lönsamma att anställa än vad de personer som inte har dessa är. Sociallagstiftningen och arbetsmarknadslagstiftningen måste samordnas för att dessa skall ha en chans på den svenska arbetsmarknaden. Så som det är idag så fungerar inte den svenska arbetsmarknaden sett ur dessas perspektiv vilket ger resultatet att de är arbetssökande längre tid än vad som är nödvändigt. Turordningsreglerna måste nog delvis göras om så att de som är lönsamma att anställa och som är arbetssökande idag kan komma in på arbetsmarknaden. LAS kan inte vara stelbent. I Danmark är det också så att den som anställs som vikarie på ett vikariat så kan vikariatet förlängas maximalt två gånger innan den antingen måste tillsvidareanställas eller får söka en annan tjänst. Så plocka russinen ur kakan från det danska systemet och inför dessa saker här i Sverige. Vi kan inte fortsätta med att stänga ute de som borde vara en tillgång från att komma in på arbetsmarknaden. En person som har arbetat som bibliotekarie och som har en annan utbildning idag kan bara söka vissa tjänster som biblioteksassistent och bibliotekskonsulent idag. Detta bidrar också till att arbetsmarknaden fungerar sämre än vad den borde göra. Så tänk utanför boxen för att arbetsmarknaden skall fungera bättre än vad den gör idag.