Frågor & svar
Nyheter

Catarina Hellmers Larsson 2020-10-20

Undrar samma som Marie oven: hur ser livslönen ut för dietister? Dietister är också en yrkesgrupp som har varit viktig under pandemin!