Frågor & svar
Nyheter

Jessica slår hål på 50 myter om hållbarhet

Det är lätt att inte känna sig smartare än en femteklassare när man ska göra sig av med sopor. Ska mjölktetran diskas innan man slänger den i återvinningen, och hur gör jag med plastkorken?

Publicerad:

De och andra frågor som vi ställs inför i vardagen har hållbarhetscoachen Jessica Cederberg Wodmar gått till botten med. De många myterna kan ha sin källa i killgissningar, som lätt sprids i sociala medier och genom hörsägen.

- I min senaste bok ”50 myter om hållbarhet” slår jag hål på myter som är kopplade till att göra hållbara val. Inget är svart eller vitt, utan det finns nyanser. Med kunskap kan vi gå från ångest till att känna stolthet över våra val och handlingar.

Märkningsbluffen

En vanlig myt handlar om miljömärkning.

- Alla har vi blivit bluffade av olika miljömärkningar. De övertolkas ofta och man tror att de betyder mer än de gör. Märkningen är ändå ett sätt för företagen att visa att de vill ta ansvar och göra något.

Så man kan inte lita på miljömärkningen?

- Jo, i alla fall om certifieringen är gjord av en oberoende part. Men nyttan ska inte överdrivas. Hon påminner om att de flesta företag i världen inte jobbar med hållbarhet. I Sverige är det bättre, men inte ens här ligger de gröna frågorna särskilt högt på agendan hos en majoritet av företagen.

Hur var det nu med plastkorken på mjölkförpackningarna?

- Den ska sitta kvar. Plaster är inget problem vid återvinningen, utan går bra att eldas upp och ge fjärrvärme tillbaka. På köpet slipper man dålig lukt när korken sitter kvar.

Att diska förpackningen är inte heller någon bra idé, som många tror.

- Nej, det går åt vatten och värmeenergi som kostar mer än det smakar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sortera mera

En annan myt är att sopor som sorteras i återvinningen blandas och bränns upp.

- Det stämmer inte. Att sortera gör stor skillnad, så återvinn och återanvänd så mycket som möjligt. Det gäller särskilt metaller, som aluminium, där energivinsten ofta är 80 procent i jämförelse med att producera nytt.

Men allt fungerar inte perfekt. Återvinningen av plast har sina brister.

- Här måste företag och politiker skärpa sig. Knappt 10 procent av alla plaster materialåtervinns, vilket beror på att det finns många typer av plast med sina olika recept, vilket gör att plasterna är svåra att sortera.

I Finland har man underlättat för folk att sortera genom att utbilda om vilka sorter som ska återvinnas och i vilken fraktion de ska hamna.

Ännu en myt som florerar är att vi måste sluta flyga.

- Det stämmer inte heller. Däremot ska vi flyga mindre och flyget borde betala sina egna miljökostnader. Här behövs en tydlig styrning med till exempel skatt på flygbränsle, på motsvarande sätt som för fordonsbränsle.

Kött brukar utpekas som en annan miljöbov.

Ska vi bara äta svenskt kött?

- Ja, svenskt kött vinner alla grenar, allt från djurskydd och transporter till att djuren går ute och betar. Välj kött från djur som har gått ute och betat, men ät mindre portioner. Och ät upp på tallriken. Att inte slänga mat är den största miljövinsten.

Jessica påminner om att vi alla kan göra stor skillnad.

- Det är lätt att fastna i det negativa. Mitt budskap är att fatta hållbara beslut grundade på fakta. Då mår vi bättre och kan göra ännu mer för miljön.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera