Frågor & svar
Nyheter

Magnus 2020-02-24

Alla vet att det är nödvändigt att använda bensin eller diesel som drivmedel för att köra en bil med förbränningsmotor -om det nu är från fossila bränslen eller energi från förnybara råvaror. Men få kan acceptera att det för en grön omställning kommer att behövas så oändligt mycket mer råvaror, till största delen metaller (koppar, kobolt, grafit, litium, REE mm., men även kalksten till cement, bergkross till fundament och vägar) för att tillverka vindkraftverk, elbilar, datorer och telefoner, ledningar och elektronik till smarta styrsystem för att hantera energidistribution. Hur kommer det sig? Återanvändning är givetvis viktig och andelen återvunnet material måste förbättras. Men den mängden kan inte på något vis möta den efterfrågan som ett hållbart samhälles omställning från tex. traditionella drivmedel och energi ställer. Nu lever vi på andras elände och förbrukar kobolt från direkt miljöfarlig och socialt förkastlig brytning i Afrika för att ha coola mobiltelefoner. När dessa metaller också skulle kunna brytas ansvarsfullt under en sträng miljölagstiftning i Sverige i stället.