Frågor & svar
Nyheter

Pressmeddelande: Naturvetarna för dialog med Region Värmland om medarbetarnas utveckling

Många medarbetare vittnar om bristande utvecklingsmöjligheter inom hälso- och sjukvården, samtidigt som de medicinska och tekniska förändringarna i verksamheten sker snabbt. Arbetsgivare som Region Värmland måste bli bättre arbetsgivare och skapa förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla sin personal.

Publicerad: Uppdaterad:

I sin satsning på hälso- och sjukvårdssektorn besöker fackförbundet Naturvetarna i dag Region Värmland för att föra dialog om naturvetares roll och kompetens inom sektorn för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård.

- Idag finns 10 000 naturvetare inom svensk hälso- och sjukvård. I framtiden kommer ännu fler att arbeta i sektorn, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Av naturvetare inom hälso- och sjukvården idag har 4 av 10 legitimation och arbetar som biomedicinska analytiker, dietister eller sjukhusfysiker. Övriga är specialiserade inom naturvetenskap, data eller medicin.

Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård. Naturvetares kompetens tas inte tillvara på ett optimalt sätt.

– För att förbättra vården är det nödvändigt att utveckla medarbetarna. I Naturvetarna arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för de tjugotalet olika naturvetaryrken som finns i landets regioner.

– Förbättras dialogen med medarbetarna kan naturvetares kompetens utnyttjas på ett bättre sätt. Det leder i sin tur till en högre kvalitet i hälso- och sjukvården. Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård, säger Marita Teräs.

Centralsjukhuset i Karlstad. Naturvetarna besöker i dag Centralsjukhuset i Karlstad och träffar medlemmar på deras arbetsplatser. Naturvetarna bjuder också till föreläsningen "Så får du den utveckling du behöver inom hälso- och sjukvården".

Mediainbjudan. Föreläsningen är i Direktionsrummet kl 12.00-13.00. Media är välkommen.

Naturvetarnas satsning på hälso- och sjukvård. I sin satsning på hälso- och sjukvårdssektorn för att synliggöra vikten av naturvetares kompetens besöker Naturvetarna landets regioner. Förbundet för dialog med medlemmar (naturvetare), arbetsgivare och verksamhetsföreträdare samt regionpolitiker.

I filmen Så tar naturvetare fajten mot cancer berättar Naturvetarna om hur några medlemmar i förbundet – naturvetare i olika professioner – är med och skapar framtidens hälso- och sjukvård:

Så tar naturvetare fajten mot cancer

För vidare information, v.v. kontakta:
Marita Teräs, utredare och projektledare Naturvetarnas hälso- och sjukvårdsprojekt, tfn 073-366 24 81