Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Vilken facklig fråga är viktigast för dig?

Fackets roll har vidgats och gäller i dag mer än löner och arbetsvillkor. Nu undrar vi vilka fackliga frågor som du tycker är viktigast i arbetslivet?

Publicerad:

Kommentarer

Åsa 2019-01-31

Lönen! När jag gick från forskning till landsting blev det en chock att se hur lågt naturvetare värderas i förhållande till deras ansvar och bidrag i verksamheten. Löneutvecklingen just i vårt landsting (Region Skåne) är i princip obefintlig.

Lena 2019-01-23

Lönen. Facket måste arbeta med att komma tillrätta med den orättvisa lönesättningen där erfarna naturvetares löner är låga i jämförelse med nyanställdas. Det skapar missnöje på arbetsplatserna när nya och oerfarna arbetstagare får tusentals kronor högre lön än de som stannat kvar och jobbat länge hos samma arbetsgivare. Det måste införas någon form av lönetrappa förutom de årliga (och totalt meningslösa) lönesamtalen i vilka det inte finns något att förhandla om i realiteten då arbetsgivaren redan bestämt den summa som ska delas ut till personalen. Med denna summa uppgraderas löntagna på samma sätt med följd att de som jobbat länge för varje år halkar efter nyanställda som får en högre ingångslön.

Albert 2019-01-16

Utöver arbetsmiljö så skulle jag gärna se en statushöjning för den gröna sektorn.

Alf Niemi 2019-01-14

Kompetensutveckling är också en viktig fråga och det kommer vara svårt att få till ett vettigt system för det. Än så länge är det mycket prat och lite verkstad. Behovet kommer att öka i och med förändringar på arbetsmarknaden samt, dess värre, så får vi nog räkna med en fortsatt hög utslagning p.g.a. utbrändhet. Konkurrenen kommer vi inte kunna göra något åt utan bara förhålla oss till.

Kari 2019-01-12

Psykisk arbetsmiljö tycker jag är den viktigaste frågan. Att arbetet inte blir ohållbart i stress och förväntningar, och att det finns tillräckligt med personal för att arbetet ska kunna utföras inom givna ramar. Att obetald övertid inte blir en tyst norm.

Lars GB Andersson 2019-01-11

Arbetsmiljö
Kommentera