Frågor & svar
Nyheter

Mats i Göteborg 2019-08-23

Jag prioriterar vilka arbetsuppgifter som är viktigast, detta förankrar jag hos min chef, om OK så jobbar jag efter detta. Kul att va på jobbet och få uppskattning igen och utan stress.