Frågor & svar
Nyheter

Jim får fler att välja tåget

Det har snart gått två år sedan Saco-S-föreningen med Jim Werngren som ordförande förhandlade fram en tågpremie i Folkhälsomyndighetens reseavtal. Det gjorde att myndigheten fick SJ:s hållbarhetsdiplom 2019.

Publicerad:

– Tanken är att det ska löna sig att resa hållbart och bidra till målen om utsläppsminskningar från tjänsteresor. Genom det nya reseavtalet kan vi även boka egen sovkupé. Eftersom vi finns både i Stockholm och Östersund blir det mycket resor däremellan.

Hur är tågpremien utformad?

– Tågpremiens nivå är bland annat satt utifrån prisskillnaden mellan att flyga och åka tåg. Premien utbetalas när tåg väljs för resor över 50 mil, kortare sträckor ger ingen premie. Beloppet som är på 550 kronor för enkel resa betalas ut som lön och är skattepliktigt.

Varför är detta viktigt för Saco-S-föreningen?

– Facket är en bra kanal för att driva den här typen av frågor. Klimatet är en av vår tids mest akuta fråga, därför ville vi fånga upp det engagemang som finns hos medlemmarna. Lika viktigt är att lyfta saker som ger möjligheter till digitala möten eller att möten ska förläggas dit man enkelt kan åka kollektivt.

Hur stor är klimatvinsten?

– Den är betydande. Att välja tåg framför flyg är det enskilt mest effektiva sättet att kapa utsläppen på individnivå. En enda flygresa mellan Stockholm och Östersund ger ofattbara 70 000 gånger högre koldioxidutsläpp jämfört med tåg.

Hur har reaktionerna varit?

Positiva, "en sympatisk premie", är en vanlig kommentar. Andra myndigheter har inspirerats och vill veta mer. 

Hur har resandet påverkats?

Totalt har tågresorna ökat med 44 procent. På sträckan mellan kontoren i Östersund och Stockholm är ökningen hela 283%, när 2018 jämförs med 2017. Flygresorna totalt har minskat med 7 procent, på vissa sträckor 24 procent.

Men tåget tar längre tid?

– Det beror på hur man ser det. men Arbetsgivaren vinner på att vi arbetar och har möten under tågresan, vilket är svårare att få till på flygresan, säger Jim Werngren som är anställd som utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera