Frågor & svar
Nyheter

Filippa stöttar kommuner i klimatarbetet

Naturvetaren Filippa Borgström arbetar på Klimatkommunernas kansli. Ett arbete som är mångfacetterat och går ut på att inspirera och stötta kommuner att bedriva ett mer offensivt klimatarbete.

Publicerad:

I nuläget är 36 kommuner och även en region medlemmar i Klimatkommunerna.

– Verksamheten vilar på tre ben. Vi arrangerar nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Vi bedriver ett politiskt påverkansarbete kring vilka styrmedel som fungerar och försöker sprida idéer och tips via vår webb till kommuner utanför nätverket, säger Filippa Borgström.

Hon beskriver sig själv som kontaktförmedlare och tycker att det är roligt att föreningen idag ses som en resurs.

– Egentligen handlar mitt arbete inte så mycket om naturvetenskap, men jag är glad för att jag har den bakgrunden. Det gör det lättare att sätta sig in i olika frågeställningar.

Filippa Borgström tycker att det är jättebra att opinionen för klimatet har stärkts tack vare Greta Thunbergs skolstrejk. Hon trycker särskilt på vikten av att de unga hörs och att grunden för hela uppropet är vetenskaplig kunskap.

– Att det är känsloladdat och handlar om nästa generations möjligheter är bara bra. Jag tror inte att det går att nå fram enbart med siffror och kurvor.

Samtalet avslutas med en dialog om facket roll för en ökad hållbarhet. Här tror Filippa Borgström att Naturvetarna skulle kunna spela en roll genom att bygga nätverk för kunskapsutbyte bland medlemmar som vill förmå sina arbetsgivare att agera mer hållbart.

– Jag tror att detta också skulle vara ett sätt att få medlemmarna att bli mer engagerade i sitt fackförbund.

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera