Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Kan jag förhandla om bättre villkor?

Jag är erbjuden en chefstjänst och har några frågor om mitt personliga anställningsavtal. Kan jag avtala om bättre villkor för till exempel pension och semester än gällande kollektivavtal? Bör det finnas någon skrivning om avgångsvederlag om anställningen upphör?

Publicerad:

Som högre chef inom ett företag eller vid en myndighet omfattas du inte av de skyddsregler som normalt finns på arbetsmarknaden, reglerat i lag och avtal. Det innebär till exempel att du inte har en reglerad arbetstid om 40 timmar i veckan. Inom staten används begreppet förtroendearbetstid medan det inom andra sektorer brukar nämnas som oreglerad arbetstid. Det innebär inte att du ska arbeta hur mycket som helst, utan att det över tid ska vara i genomsnitt 40 timmar i veckan.

Att avtala om fler semesterdagar gör att du kan få en längre tid för återhämtning när det inte är så mycket att göra på jobbet. Naturvetarna som fackförbund stöder och uppmuntrar till individuellt anpassade villkor utifrån din livssituation. Vi anser att det är en viktig del för att nå ett hållbart arbetsliv.
Om det finns möjlighet till att förhandla om din pension så är det en bra idé att ta upp det till dialog. Tjänstepensionens betydelse vid pensionering blir allt viktigare och utgör en stor del av inkomsten när du går i pension.

Så nu till din fråga om avgångsvederlag. Att komma överens om vilka villkor som ska gälla när man ska sluta redan vid anställningstillfället, har sina fördelar. Ett avgångsvederlag är inte pensionsgrundande och inget som arbetsgivaren generellt betalar arbetsgivaravgifter för. Om du fått ett avgångsvederlag så dividerar a-kassan vederlagets storlek med den genomsnittliga lönen. Till avgångsvederlag räknas allt som du erhåller från arbetsgivaren, såsom lön, pensionsinbetalningar och förmånsvärdet om man får behålla en tidigare tjänstebil. Läs mer om detta på a-kassans hemsida.