Frågor & svar
Nyheter

Karin Gerhardt 2019-08-22

Visst kan man resonera så, men vi ämnar "demonstrera" (på komptid) inte strejka. Syftet är att forskarna måste stödja de unga. Vårt syfte med demonstration är att öka kraven på politikerna, så att de inför kraftigare styrmedel, så att Sverige verkligen börjar att minska på CO2-utsläppen till 5-10% per år, vilket vi åtagit oss enlighet Parisavtalet. 2017 kom inte Sverige ens upp till 1% minskning. Staten/regering och riksdag såväl som arbetsplatser, investerare och invidvider måste agera kraftfullare.