Jobb, lön och villkor

Semester

Din rätt till semester regleras av semesterlagen, men också kollektivavtal på din arbetsplats och anställningsavtal.  

Du har i princip alltid rätt till semesterledighet, men det innebär inte automatiskt att du har rätt till lön under ledigheten.

Reglerna för betald semesterledighet ser olika ut beroende på vilken bransch du jobbar inom och om din arbetsplats har kollektivavtal.

Här förklarar vi de vanligaste begreppen kring semesterledighet, men det finns många fler regler. Du är välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att fråga mer om vad som gäller dig.

Semesterledighet

Rätten till semesterledighet är oberoende av anställningstiden under ditt första anställningsår eller under intjänandeåret. Enligt lag har du rätt till 25 semesterdagar om du anställs innan den 31 augusti under pågående semesterår. Börjar anställningen efter 31 augusti är rätten begränsad till 5 semesterdagar. Fler semesterdagar och andra villkor kan gälla i det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.

Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten enligt lag förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti.

Intjänandeår

Intjänandeår är det år då du tjänar in din rätt till betald semester. Detta löper enligt semesterlagen från den 1 april till 31 mars. I vissa kollektivavtal är intjänandeår det samma som kalenderåret, alltså från 1 januari till 31 december.

Semesterår

Semesterår är det år du tar ut din semesterledighet. Enligt semesterlagen startar semesteråret den 1 april och pågår till den 31 mars nästkommande år. Vissa kollektivavtal eller anställningsavtal räknar kalenderår som semesterår.

Semesterlön

Semesterlön är den lön som betalas ut under din semesterledighet året efter att du har tjänat in den. I semesterlönen ingår också semestertillägg. Enligt vissa kollektivavtal får du betald semester redan första anställningsåret. Detta kallas för sammanfallande intjänandeår och semesterår.

Förskottssemester

Förskottsemester innebär att du får betald semester utan att ha tjänat in det. Om du avslutar anställningen inom fem år kan förskottssemestern räknas av från din innestående semesterersättning, dock inte om till exempel sägs upp på grund av arbetsbrist. Förskottssemester finns avtalad i kollektivavtal eller anställningsavtal.

Semestertillägg

Utöver din månadslön har du rätt till semestertillägg som är 0,43 procent av månadslönen per betald semesterdag. Procentsatsen kan vara högre i vissa kollektivavtal. Semestertillägget ska betalas ut i samband med semestern och gäller för anställda med månadslön. Semestertillägget ingår enligt semesterlagen i semesterlönen.

Semesterersättning

Semesterersättning är den semesterlön som du tjänat in under din anställning men inte tagit ut. Både du som har månadslön och du som har timlön har rätt till detta. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att en anställning har upphört.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies