Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Kemi

Kemister har kunskap om hur kemiska ämnen är uppbyggda, hur de kan identifieras mätas och användas. Det behövs inom produktionen, men också för att se till att kemikaliehanteringen är säker för hälsa och miljö.

Vanliga grundutbildningar  

 • Kemi

Du hittar relevanta utbildningar på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur länge har de studerat?

De flesta kemister har läst i 4-5 år och har en magister- eller en masterexamen (ca 79 %) och många fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera (ca 54 %). Vanliga specialiseringar är analytisk kemi och biokemi.

Vad kan kemister?

 • Analysera vilka ämnen som ingår i ett preparat eller produkt.
 • Designa nya ämnen eller material med skräddarsydda egenskaper.
 • Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Använda och utveckla kemiska metoder.

 

Var arbetar de?

Kemister finns i alla verksamheter som behöver kunskap om kemiska ämnen och produkter. Kemi- och life science-branschen dominerar. Läkemedelsindustrin, den kemiska industrin samt petroleum- och pappersmassaindustrin behöver kemisk kompetens. Många kemister arbetar också på myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Rättsmedicinalverket.

Sjukhuskemister arbetar på universitetssjukhusen i regionerna.

Kemi-arbetsmarknadssektorer.jpg

De allra flesta arbetar huvudsakligen med frågor relaterade till life science, kemi eller hälso- och sjukvård.

Kemi-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Astra Zeneca
 • Ge Healthcare Bio-Sciences
 • RISE
 • Polismyndigheten
 • Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Universitet- och högskolor
 • Regioner
 • Kommuner

 

Vad gör de på jobbet?

Forskning och utveckling, samt laboratoriearbete är de vanligaste arbetsuppgifterna.

Kemi-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Kemist
 • Analytisk kemist
 • Laboratorieingenjör
 • Senior Scientist
 • Doktorand
 • Gruppchef/Mellanchef
 • Forskningsingenjör
 • Projektledare

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

För kemister är det idag balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Vår bedömning är att det på fem års sikt kommer att bli liten konkurrens om jobben.

2020

Det finns idag cirka 8 000 yrkesverksamma kemister i Sverige och arbetsmarknaden för kemister är i balans. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

Life science-branschen fortsätter att vara turbulent, men för kemister finns arbete i många andra branscher. Arbetslösheten har gått ned senaste året och endast 2,1 procent Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2025

På fem års sikt bedömer Naturvetarna att det blir liten konkurrens för såväl nyexaminerade som erfarna. Vi står inför en situation där fler kemister går i pension än examineras, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka.

Kompetensen behövs för att möta många av de utmaningar vi står inför och kemiska genombrott är att vänta på material- och energiområdet, samtidigt som samhället ställer allt högre hälso- och miljökrav. Kemister är också en av de utbildningsgrupper där bristen på utbildade, räknat som procent av efterfrågan, beräknas bli störst år 2035 (Trender & prognoser, SCB, 2017).

Det finns osäkerhetsfaktorer som bland annat har att göra med konjunkturen och möjligheterna för forsknings- och utvecklingsintensiva företag att etablera sig och bedriva verksamhet i Sverige. I vilken mån nyanlända med kemikompetens tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden påverkar också prognosen.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-kemi.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: