Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Miljö

Naturvetare inom miljö har en tvärvetenskaplig kompetens i hur miljö och naturresurser ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling. De efterfrågas i alla branscher och sektorer på arbetsmarknaden.

Till gruppen naturvetare inom miljö räknar vi bland annat miljövetare, miljö- och hälsoskyddsinspektör, ekoingenjör, miljöstrateg, ekolog, marinbiolog och limnolog.

Vad kan naturvetare inom miljö?

 • Bedöma och kommunicera miljörisker
 • Engagera
 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Hantera intressekonflikter

Var arbetar de?

Naturvetare inom miljö finns i alla branscher och på arbetsmarknadens alla sektorer. På myndigheter arbetar de ofta som handläggare och utredare och i kommuner som miljö- och hälsoskyddsinspektörer. De finns även på landsting och inom privat sektor som miljöchefer, miljösamordnare och miljöstrateger. Många naturvetare inom miljö arbetar också som konsulter på teknikkonsultföretag.

Vanliga arbetsgivare

 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sweco Environment
 • Göteborgs Stad
 • Naturvårdsverket
 • Trafikverket
 • WSP Sverige
 • Kemikalieinspektionen
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • ÅF
 • AstraZeneca

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljöinspektör
 • Handläggare
 • Miljökonsult
 • Miljöutredare/-handläggare
 • Projektledare
 • Miljöskyddsinspektör/-handläggare
 • Miljöstrateg
 • Utredare
 • Miljösamordnare

Arbetsmarknadsläge

2018

Idag kännetecknas arbetsmarknaden för nyexaminerade och erfarna miljöutbildade av balans.

 • Miljöutbildade arbetar för ökad hållbarhet och de flesta verksamheter har idag en miljösamordnare, miljöchef eller miljöstrateg. Många miljöutbildade arbetar också som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, handläggare eller utredare på myndigheter och som teknikkonsulter.
 • Arbetslösheten är låg, ungefär 1 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

Naturvetarna bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara i balans för miljöutbildade inom fem år, både för nyexaminerade och erfarna. Osäkerheten graderas till 5 på en femgradig skala, vilket innebär en mycket hög osäkerhet.

 • Antalet examinerade kommer att öka, men det kommer även efterfrågan att göra med tanke på de miljöutmaningar som världen står inför.
 • Osäkerheten i prognosen är mycket stor beroende på att antalet akademiker med en miljöutbildning ökat mycket kraftigt på kort tid liksom efterfrågan. Tillgången på statistik är samtidigt begränsad. En annan faktor som har stor betydelse är vilka krav som kommer att ställas på verksamheters hållbarhet framöver och vilka politiska satsningar som kommer att göras för att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.

 

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för naturvetare inom miljö 2017. 

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil

Naturvetare utbildade inom miljö

38 700 30 500 36 600 49 600
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 34 200 30 000 34 100 38 100

Här ser du inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies