Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Biologi

Naturvetare inom biologi är experter på levande organismer. De arbetar ofta med forskning, handläggning eller projektledning inom life science- eller miljöområdet.

Biologisk kompetens efterfrågas allt oftare inom tjänstesektorn, men biologisk kompetens efterfrågas alltmer utanför de traditionella områdena.

Här redovisar vi arbetsmarknaden för biologer vars kompetens efterfrågas brett exempelvis botaniker, fysiologer, genetiker, mikrobiologer, molekylärbiologer och zoologer. Ekologer, marinbiologer och limnologer redovisas under utbildningsområde Miljö. Etolog återfinns under Djur och immunolog under Medicin/Laboratorievetenskap. Professioner inom gruppen är bland annat toxikolog och sjukhusgenetiker.

Vad kan naturvetare inom biologi?

 • Analysera och lösa biologiska problem
 • Tillämpa sin kunskap praktiskt i fält och på labb
 • Tillägna sig ny kunskap
 • Agera vetenskapligt
 • Biologi, kemi och statistik

Var arbetar de?

Naturvetare inom biologi arbetar oftast inom miljö eller life science. Biologer återfinns emellertid inom ett mycket stort antal arbetsområden, kanske för att deras generella kompetens ofta uppskattas utanför de mer självklara branscherna. Allt fler som är utbildade inom biologi arbetar inom samhällsbyggnad, med infrastruktur såsom väg, avfall, vatten och avlopp och allt oftare som rådgivare eller konsulter.

Vanliga arbetsgivare

 • Länsstyrelsen
 • SLU
 • Karolinska Institutet
 • Uppsala universitet
 • Lunds universitet
 • AstraZeneca
 • Stockholms universitet
 • Göteborgs universitet
 • Jordbruksverket
 • Naturhistoriska riksmuseet

 

Med vad arbetar de?

 

Vanliga befattningar

 • Handläggare
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Biolog
 • Naturvårdshandläggare
 • Doktorand med doktorandtjänst
 • Projektledare
 • Utredare
 • Post doc
 • Forskningsingenjör
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Arbetsmarknadsläge

2018

Idag kännetecknas arbetsmarknaden för biologer av stor konkurrens för nyexaminerade och balans för mer erfarna.
 • Arbetsmarknaden för biologer är idag mer i balans än tidigare år, även om det fortfarande kan vara svårt för nyexaminerade biologer utan plan för hur de ska använda sin kompetens att etablera sig.
 • Biologer har stor yrkesspridning. Många återfinns emellertid inom life science-branschen, eller arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor.
 • I många år har det examinerats långt fler biologer än vad arbetsmarknaden efterfrågat, trots att efterfrågan på biologisk kompetens ökat stort i samhället.
 • Även svårigheten att få en tillsvidaretjänst som forskare påverkar, eftersom i stort sett varannan biolog fortsätter på en forskarutbildning.
 • Arbetslösheten bland biologer har emellertid gått ner på senare tid och idag får ungefär 2 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från Akademikernas a-kassa.

2023

På fem års sikt är prognosen att arbetsmarknaden är i balans för nyexaminerade och mer erfarna biologer. Prognosen osäkerhet uppskattas till 5, vilket innebär en mycket hög osäkerhet.

 • Osäkerheten för prognosen beror på att biologer återfinns inom så många branscher och kan specialisera sig inom många områden, samtidigt som det finns en betydande konkurrens från utbildningar inom biomedicin, bioteknik, natur och miljö m.m.
 • Ökningen av antalet biologer har avtagit och vi ser en ökad efterfrågan inom framför allt miljöområdet, samtidigt som färre biologer utexamineras.
 • Biologer med branschkunskap, affärsförståelse och kunskap om marknadsföring, matematik eller teknik efterfrågas i allt större utsträckning. Vi ser också en utveckling där allt mer av tekniken bygger på biologisk kunskap.

 

Lönestatistik

Siffrorna i tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för biologer 2017.

  Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Biologer 40 600  29 700 37 800  54 500

Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas senaste löneenkät. Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer så som erfarenhet, krav och ansvar. Även var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt sektor, bransch eller arbetsgivare påverkar löneläget.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies