Frågor & svar

Förtroendevald

Att vara fackligt förtroendevald är ett intressant och viktigt uppdrag som ger dig insyn och möjlighet att påverka er verksamhet.