Förtroendevald

Fackligt förtroendevalda är Naturvetarnas ansikte utåt och främsta företrädare för förbundet. Det är ett viktigt uppdrag där du representerar dina kollegor i fackliga frågor på er arbetsplats och ansvarar för att förmedla vikten av naturvetenskaplig kompetens för din arbetsgivare.