Det här är vi

Kontakt

Vad kan vi hjälpa DIG med?

Medlemsavgift

Hur betalar jag min avgift? 

Du betalar med inbetalningsavier. Om du önskar kan du istället ansöka om autogiro eller e-faktura. Läs mer på sidan Betalningsalternativ. 

Jag är föräldraledig och undrar vad jag ska betala i avgift.

Du kan ansöka om reducerad avgift om du har en bruttoinkomst under 20 000 kronor i månaden. Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring och trygghetsavtal. Pensionsersättning, barn- och bostadsbidrag räknas ej som inkomst. Du ansöker om reducerad avgift här

Vad kostar det att vara medlem i Naturvetarna?

Medlemsavgiften baseras på din inkomst. Här kan du läsa om våra medlemsavgifter.

Medlemskap eller utträde

Hur blir jag medlem i Naturvetarna?

Enklast ansöker du om medlemskap här. Om det av nån anledning inte skulle fungera, kan du även ladda ner ansökan som pdf. Medlemskap beviljas från första dagen i den månad som ansökan kommer in. Du kan även ange att medlemskapet ska gälla från och med ett datum längre fram i tiden.

Kan jag stå kvar som medlem när jag blir pensionär?

Visst kan du det, meddela oss detta till info@naturvetarna.se eftersom det inte är något vi får reda på med automatik. Avgiften som pensionär är 50 kr/mån.

Hur går jag ur Naturvetarna?

Utträde måste begäras skriftligen, du kan logga in på Mitt medlemskap och fylla i ett formulär. Utträde beviljas vid månadsskiftet efter det att begäran har inkommit till förbundet.

Hur ändrar jag mina uppgifter hos er?

Du kan se och ändra dina uppgifter genom att logga in på Mitt medlemskap, till exempel om du har bytt jobb, flyttat, bytt e-postadress eller tagit examen.

Byta fackförbund till Naturvetarna

Hur byter jag fackförbund till Naturvetarna?

  1. Begär utträde ur ditt nuvarande fackförbund, du kommer då få besked om när ditt medlemskap avslutas.
  2. Ansök om medlemskap i Naturvetarna. I ansökan anger du från vilken månad du vill börja ditt medlemskap hos oss.

Om du är osäker på ifall du uppfyller villkoren för att bli medlem i Naturvetarna, avvakta med att gå ur ditt nuvarande förbund och a-kassa. Ansök då om medlemskap hos Naturvetarna, men notera på din inträdesansökan att du är osäker om du kan vara medlem. Du kommer inom kort få besked från oss om du beviljas inträde och då kan du kontakta ditt nuvarande förbund och begära utträde.

Medlemskap i Naturvetarna inkluderar inte medlemskap i Akademikernas a-kassa. Som medlem hos oss rekommenderar vi att du även är medlem i Akademikernas a-kassa. Mer information om hur du ansöker om/byter a-kassa hittar du här.

Fackligt stöd under övergångstiden

Under övergångstiden – tiden mellan du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och du blivit medlem i Naturvetarna, kan du få visst stöd från Naturvetarna. Du får aktuell facklig information, tidningen Naturvetare samt även kortare rådgivning i exempelvis lönefrågor. 

Observera att Naturvetarna normalt inte företräder nya medlemmar som har problem med arbetsgivaren där problemet har sitt ursprung före inträdet.

Sjukskrivning och rehabilitering

På sidan för sjukskrivning hittar du information vad som gäller om du blir sjuk. Du finner information om ersättning, arbetsgivarens ansvar, arbetsskada/arbetssjukdom, stress och utmattning samt rehabilitering.

Arbetslöshet och uppsägning

Om du blir uppsagd, varslad om uppsägning eller avskedad, kontakta Naturvetarnas medlemsjour  (kontaktinformation längre ned på denna sida) eller din lokala fackliga förening. De kan svara på många frågor kring uppsägningen och undersöka om den gått rätt till. 

Läs mer om vad som gäller vid uppsägning här.

Jag blir snart arbetslös, vad ska jag göra? 

Det finns olika trygghetssystem som du kan omfattas av om du blir arbetslös. Börja med att kontakta Akademikernas a-kassa. Tänk på att medlemskapet i Akademikernas a-kassa inte ingår i ditt medlemskap i Naturvetarna, utan en ansökan görs separat. Akademikernas a-kassas webbplats finns tips på vad du kan göra om riskerar att bli arbetslös. Kontakta Akademikernas a-kassa även om du har någon form av avgångsvederlag eller annan ekonomisk kompensation.

Sök ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring.  Läs mer om villkoren för inkomstförsäkringen och hur du ansöker om ersättning här.

Använd Naturvetarnas karriärservice. Vi ger dig verktyg för att få fart på ditt jobbsökande genom tips på arbetsgivare, cv-coachning, karriärsamtal med mera.

Ta även reda på om du omfattas av så kallade omställningsavtal som hanteras av Trygghetsråden:

Mer information om vilket stöd som finns om du blir uppsagd kan du läsa om här. 

Tänk på att din avgift till Naturvetarna kan påverkas om du blir arbetslös. Läs mer om Naturvetarnas medlemsavgifter här.

Juristförsäkring

Har jag en juristförsäkring som medlem i Naturvetarna?

- Ja, om du inte har avsagt dig juristförsäkringen så omfattas du av den. Till och med 31 januari har alla medlemmar juristförsäkringen på prov kostnadsfritt under tre månader. Sedan är avgiften 35 kronor per månad som läggs på din medlemsavgift till Naturvetarna.

Vilken nytta har jag av en juristförsäkring?

- Du får hjälp med vardagsjuridiken, allt från samboavtal och oseriösa säljare till tvister, hela vägen till domstol om det behövs. Läs mer om juristförsäkringen.

Lön och anställningsvillkor

Vad ska jag tänka på när jag har lönesamtal?

Kontakta medlemsrådgivningen för att få tips och råd inför lönesamtalet, och för att få hjälp att tolka lönestatistik. Du kan även boka Coachning i lönesamtal för att få hjälp med att formulera dina argument. Du kan läsa mer om hur lönen sätts och vad du ska tänka på inför lönesamtalet på dessa sidor

Jag har frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö, vart vänder jag mig?

Kontakta medlemsrådgivningen för rådgivning rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Vi kan även hjälpa dig att granska anställningsavtal. Du kan läsa om olika arbetsvillkor på dessa sidor. 

Vid nytt jobb

Behöver jag meddela Naturvetarna om jag får ett nytt jobb? 

Ja. Du kan ändra detta själv när du börjat på din nya tjänst. Det gör du via Mitt medlemskap-sidorna där du kan se och ändra dina uppgifter.

Om du vill anmäla förändringen i förväg använder du formuläret Ändra sysselsättning, så registrerar vi detta i medlemsregistret.

Måste jag anmäla ny lön till Naturvetarna?

Vi registrerar inte lön i vårt register men din inkomst kan påverka din avgift. Läs mer

Karriärutveckling

Vad kan jag få för stöd i att söka jobb eller utvecklas i min nuvarande position? 

Våra karriärrådgivare är experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad och kan ge dig råd och stöd i din karriär. Som medlem har du tillgång till CV-, LinkedIn- och intervjucoachning. Du kan även boka ett individuellt karriärsamtal, eller göra karriärprofilanalys  och personprofilanalys  till rabatterat medlemspris. Du får även information om naturvetares arbetsmarknad och tips på arbetsgivare. s mer om vår karriärservice

A-kassa

Är jag automatiskt med i a-kassan när jag är medlem i Naturvetarna?

Nej, medlemskapet i a-kassan ansöker du om separat. Läs mer på www.aea.se. Tänk på att det är ett krav att vara med i Akademikernas a-kassa för att kunna ta del av Naturvetarnas inkomstförsäkring. 

Hur gör jag för att byta a-kassa till Akademikernas a-kassa?

Du kan endast vara medlem i en a-kassa i taget. Om du byter a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om det inte blir något glapp mellan medlemskapen.

Inkomstförsäkring

Har jag en inkomstförsäkring som medlem?

Ja, förutsatt att du är medlem både i Naturvetarna och i Akademikernas a-kassa. Läs mer på sidan Inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkring i annat förbund

Om du redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund, tillgodoräknas som regel din medlemstid till vår inkomstförsäkring. Läs mer om villkoren på www.inkomstforsakring.com/naturvetarna/inkomstforsakring/

Försäkringar

Vilka försäkringar ingår i mitt medlemskap ?

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Läs mer om Inkomstförsäkringen  här. 

Som ny yrkesverksam medlem får du en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring premiefritt under tre månader.

Som ny studentmedlem under 40 år får du du en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring premiefritt under tiden du är registrerad som student. Är du studentmedlem över 40 år får du en olycksfallsförsäkring premiefritt under tre månader. Läs mer om försäkringar i medlemskapet här.

Kan jag teckna förmånliga försäkringar via mitt medlemskap?

Om du önskar kan du förlänga eller utöka ditt försäkringsskydd förmånligt hos Akademikerförsäkring. Läs mer på www.akademikerforsakring.se.  

Växel 08-466 24 80

Fax: 08-466 24 24

Öppettider

Naturvetarnas medlemsrådgivning samt medlems- och förtroendemannaadministration har öppet följande tider:

Måndag 09:00-12:00, 13:00-16:30
Tisdag  09:00-12:00, 13:00-16:30
Onsdag 09:00-12.00, 14:00-16:30
Torsdag 09:00-12:00, 13:00-16:30
Fredag 13:00-15:00

Förbundskansliet

Kontaktuppgifter till avdelningschefer och teamchefer
Press

Organisationsnummer

802002-4264 

Ansvarig utgivare

Databas: naturvetarna.se
Ansvarig utgivare: Johan Ahlgren
Tillhandahållare: Naturvetarna

Medlemsrådgivning

Arbetsrättslig rådgivning och individuellt stöd till medlemmar och förtroendevalda, samt om förhandlingsframställan från arbetsgivare. Läs mer om medlemsrådgivningen här. 

radgivning@naturvetarna.se
08- 466 24 80 

Medlemsadministration

Administration av medlemskap, till exempel medlemsavgifter och kontaktuppgifter. Hantera ditt medlemskap här. 

info@naturvetarna.se
08- 466 24 80 

Förtroendemanna-administration

Administration och registrering av fackliga förtroendeuppdrag och beställning av medlemslistor. Läs mer om vår förtroendemannaadministration här. 

fortroendevald@naturvetarna.se
08- 466 24 80 

Karriärservice

Naturvetarnas karriärservice ger dig möjlighet att utvecklas i din karriär. Läs mer om vår karriärservice här. 

Övriga kontakter

Styrelse
Valberedning
Revisorer
Studentrådet
Professionsföreningar
Annonsförsäljning

Akademikernas a-kassa

www.aea.se
info@aea.se
08-412 33 00

Inkomstförsäkringen

www.inkomstforsakring.com/naturvetarna
inkomstforsakring@naturvetarna.se
0770-78 20 50

Juristförsäkring

www.helpforsakring.se
post@helpforsakring.se
0771-985 200 

Akademikerförsäkring

www.akademikerforsakring.se
E-post: info@akademikerforsakring.se
Tel: 0771-111 999

Saco

www.saco.se
E-post: kansli@saco.se
Tel: 08-613 48 00

Hitta oss

Naturvetarnas kansli i Stockholm

Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Postadress: Box 760, 131 24 Nacka. Kollektivtrafik: Närmaste stationer är Nacka station (Saltsjöbanan eller bussar från Slussen) eller busshållplats Planiavägen.

Naturvetarna i Lund

Naturvetarna, Ideon Beta, Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies