Vi jobbar för

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Naturvetarnas yttrande avseende remiss Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna tillstyrker förslaget om en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

Läs hela remissvsaret här.

Sofie Andersson

utredare forskning- & utbildningspolitik
08-56 29 20 23, 0737-19 20 23

Kommentarer

Kommentera