Fråga oss här!
Vi erbjuder
Foto: Lina Alriksson

Karriärsamtal

Vill du ha tips och stöd för att ta nästa steg i din karriär? Boka ett samtal med en av våra karriärrådgivare!

Naturvetarnas karriärrådgivare ger dig verktygen att:

  • analysera din arbetssituation och arbetsmarknad
  • reflektera kring hur du vill och kan utvecklas i din nuvarande arbetssituation – vare sig du har ett arbete eller inte
  • lägga upp en långsiktig karriärplan
  • inventera din kompetens

Är du egenföretagare? Karriärsamtal passar lika bra för dig, och stärker dig i din roll att driva eget.

Samtalet sker via telefon. Den kan också ske i samband med att du får återkoppling på resultatet av en karriärprofilanalys.

Boka karriärsamtal

Är du (obligatoriskt):
Hur fick du veta att vi erbjuder denna tjänst:
Senast uppdaterad: