Fråga oss här!
Vi erbjuder

UGL - En utbildning i ledarskap & medarbetarskap

Naturvetarna erbjuder sedan 2013 UGL-utbildningar riktade till våra förtroendevalda som är ordförande respektive vice ordförande. UGL är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

 • Startar: 2019-05-13 09:00
 • Slutar: 2019-05-17 15:00
 • Plats: Vaxholm
 • Lokal: Ladvik konferens

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande under utbildningen.

Att vara fackligt förtroendevald ställer krav på dig som individ. Du har en annan roll än dina kollegor och detta kan kräva större trygghet i dig. Under UGL kommer vi att arbeta med ökad självkännedom. Att vara förtroendevald innebär också att vara ledare. UGL ger dig verktyg till att leda.

Under UGL ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Utbildningsledare och certifierade UGL-handledare är: Erik Palmqvist och Klara Rapp. 

Naturvetarna bjuder deltagarna på utbildningsavgift, kost- och logi samt reseersättning. 

Intresseanmälan

Sista ansökningsdag var den 13 februari.

Vi förbehåller oss rätten att välja ut vilka som går utbildningen för att främja mångfalden i gruppen.

Dela sida