Frågor & svar
Vi erbjuder

Årets Geolog 2017

För 21:a året utser Geosektionen i Naturvetarna Årets Geolog

Årets Geolog 2017: Geologins dag

 • Startar: 2017-11-09 15:00
 • Slutar: 2017-11-09 18:30
 • Plats: Hörsalen, SGU, Uppsala
 • Lokal: Hörsalen, SGU

Priset utgörs av 25 000 kronor. Vid årets ceremoni delas även två av Geologiska Föreningens priser ut.

Program

 • 15.00-15.15 Pia Hansson och Pär Weihed hälsar välkomna till årets evenemang
 • 15.15-15.45 Karin Grånäs: föredrag "Mera geologi åt folket". 
 • 15.45-16.15 Kaffe
 • 16.15-16.45 Pristagare av Geologiska föreningens Munthepris inom kvartär utvecklingshistoria
 • 16.50-17.20 Pristagare av Geologiska föreningens Bergströmspris
 • 17.25-18.00 Pristagare Årets Geolog: Geologins Dag
 • 18.00-18.30 Mingel
 • 18.30- Middag i SGUs matsal för de som har anmält sig
Geologins Dag har utsetts till Årets Geolog med följande motivering:

”Föreningen Geologins Dag har en stor samhällsnytta genom spridning av geologisk kunskap till alla och envar som är intresserade. Det årliga evenemanget Geologins Dag hålls på ett flertal ställen runt om i landet och når som på inget annat sätt en bred publik. Geologins Dag drivs av eldsjälar som på ett enastående sätt lyckas skapa nyfikenhet och intresse för geologins och geovetenskapens nytta i samhället.”

Middag serveras i SGUs matsal till en kostnad av 100 kr för medlemmar i Naturvetarna och för studenter och 200 kr för icke-medlemmar. Tidigare Årets Geologer hanteras enligt gällande stadgar vid deras respektive pristagningsår. Vänligen anmäl till Otto.pile@sgu.se senast 26/10.

Dela sida