Frågor & svar
Nyheter

Johan 2022-05-05

Jag jobbar 4 dagar/vecka. Jag är tjänstledig 20%. Det har ökat min livskvalitet.