Frågor & svar
Nyheter

Vad har jag för rättigheter att avboka min resa?

Spridningen av coronaviruset och riskerna med resor genererar många frågor. Möjligheten att få avboka din resa eller få ersättning vid inställt flyg beror på flera faktorer och även på vilket sätt du bokat din resa.

Publicerad:

Har jag rätt att avboka om jag bara bokat flyg?

Om du bara bokat reguljärt flyg så beror möjligheterna att avboka din resa på villkoren i din bokning. Alla flygbolag har olika villkor och du bör därför ta reda på vad som står om rätten till avbokning i de villkor som gällde när du bokade resan. Om du har bokat din resa genom en tredje part – d.v.s. inte direkt från flygbolaget utan från till exempel en annan webbplats – så kan det finnas särskilda villkor som gäller just sådana bokningar och du bör även kontrollera dessa villkor. I vissa villkor så krävs det att Utrikesdepartementet (UD) har avrått från resor till det specifika området. Du har dock rätt att få tillbaka skatter och avgifter som flygbolaget inte haft kostnader för om du ändå väljer att avboka din resa.

Du kan även kontakta ditt flygbolag för att se om det finns möjlighet att boka om ditt flyg till ett senare tillfälle.

Du kan läsa mer om din rätt att avboka och omboka flyg på Hallå Konsument. 

Gäller inte avbeställningsskyddet i min reseförsäkring vid Coronaviruset?

Om du har en reseförsäkring genom din hemförsäkring eller om du har betalt din resa med ett bank- eller kreditkort så gäller inte avbeställningsskyddet om du vill avbeställa din resa på grund av oro för att resa till ett område som drabbats av Coronaviruset.

Vad gäller om jag redan befinner mig i ett område som är drabbat av Coronaviruset?

Om du redan är på resa och om du befinner dig ett område som UD avrått från att resa till så kan din reseförsäkring gälla om du behöver ta dig därifrån. I reseförsäkringen finns ett katastrofskydd och du kan läsa mer om detta och dina rättigheter på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Vad gäller om flygbolaget ställer in mitt flyg?

Om flygbolaget ställer in flyget så har du rätt till service och assistans vilket bland annat kan innebära rätt till ombokning eller återbetalning. Under vissa förutsättningar kan du även ha rätt till schablonersättning utöver det som du betalt för resan, men det gäller inte om anledningen till avbokningen från flygbolagets sida beror på extraordinära omständigheter som inte kunde undvikas även om alla rimliga åtgärder har vidtagits av flygbolaget. Om flyget ställs in på grund av att man inte längre får flyga till en region som är drabbad av Coronaviruset så kan det eventuellt klassas som en extraordinär omständighet. På Konsument Europa finns det mer information om dina rättigheter vid inställda flyg.

Kan jag avboka min resa om jag köpt en paketresa?

Om du köpt en resa i ett paket med till exempel hotell, hyrbil eller en turisttjänst så kan den klassas som en paketresa och då har du ett utökat skydd i paketreselagen. Om du väljer att avboka en paketresa så kan researrangören ha rätt till en skälig ersättning för de kostnader som researrangören haft för din bokning. Arrangören har dock inte rätt att få ersättning för dessa kostnader om din avbokning beror på extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet. En sådan omständighet kan vara om det är stor risk för människors hälsa eller ett utbrott av allvarlig sjukdom som inte var känt när du bokade resan.

Du har större chans att slippa avgifter vid avbokning om UD avråder från resa till området eller om du tillhör en medicinsk riskgrupp och du har läkarintyg som styrker detta. Om alla turistattraktioner eller infrastrukturen på resmålet har stängt ned så kan du också ha rätt till avbokning utan kostnader om syftet med din paketresa har gått förlorat. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsument Europa.

 

Text: Kristian Ramírez, Senior jurist på Naturvetarnas samarbetspartner Help juristförsäkring.

Har du Helps försäkring och vill komma i kontakt med din jurist? Ring kundtjänst på 0771-985 200 eller maila på info@helpforsakring.se