Frågor & svar
Nyheter

Så påverkas naturvetare av coronakrisen

Många jobbar hemma och närmare 150 av Naturvetarnas medlemmar har blivit korttidspermitterade. Hittills har få medlemmar blivit uppsagda i spåren av pandemin

Publicerad:

Naturvetarnas medlemmar har hittills påverkats i begränsad omfattning av coronapandemin. Den stora förändringen är att flertalet jobbar hemma.

En färsk undersökning från Naturvetarna visar att 95 procent av medlemmarna har möjlighet att arbeta hemma. Fler än hälften har också gjort det på heltid under de senaste två veckorna.

– Många naturvetare är tjänstemän och har möjlighet att arbeta hemifrån, säger Kristofer Jervinge, chef för Påverkan på Naturvetarna.

Möjlig eftersläpning

Arbetslösheten har påverkats marginellt. Enligt Akademikernas a-kassa var 2,2 procent arbetslösa i mars. I april var siffran densamma. Hittills är det inte så många medlemmar som har varslats som en följd av covid-19

– Vad som händer framöver är svårt att förutse. Om prognoser om kraftigt ökad arbetslöshet på hela arbetsmarknaden slår in så lär våra medlemmar påverkas. I det värsta scenariot kan arbetslösheten stiga till 14-15 procent på hela arbetsmarknaden, lite beroende på om pandemin får en andra våg i höst.

Kristofer jämför med finanskrisen då Naturvetarnas medlemmar drabbades ett par år senare.

– En sådan eftersläpning kan komma att ske även nu, men ingen kris är den andra lik, säger han och sätter hopp till de stödpaket som regeringen har lagt. De mildrar förstås effekterna, även om jag hade önskat större satsningar på en grön omställning.

De satsningar som görs på biogas och solceller menar han är rätt marginella i sammanhanget.

Är det många som har permitterats?

– Vi har varit med och skapat möjligheter till det genom avtal med IKEM och Gröna Arbetsgivarna. Motsvarande avtal finns på andra avtalsområden. Hittills har närmare 150 medlemmar blivit korttidspermitterade i privat sektor.

Nya satsningar

De pengar som regeringen har skjut till kommer delvis Naturvetarnas medlemmar till del. Det handlar bland annat om 18 miljarder kronor till kommuner och regioner, som ska täcka merkostnader kopplade till corona.

– Att Folkhälsomyndigheten får ett tillskott på 41 miljoner och Läkemedelsverket 5 miljoner berör också en del medlemmar. Även de 100 miljoner som avsätts till forskningsinsatser inom virus- och pandemiforskning är värt att lyfta fram, säger Kristofer.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Janne 2020-05-15

Jag jobbar på Trafikverket och har jobbat hemifrån i 9 veckor nu. Jobbet flyter på bra (nästan bättre än på jobbet eftersom jag kan fokusera bättre). Jag saknar jobbarkompisarna, men går lunchpromenader eller käkar lunch tillsammans med några kollegor ibland. Vi har avstämningsmöten varannan dag och skypefika en gång i veckan.

Eva 2020-05-15

Glöm inte att många naturvetare jobbar inom vården och har inte möjlighet att arbeta hemifrån och inte heller vet om vi kan få semester som planerat i sommar.
Kommentera