Frågor & svar
Nyheter

Nationell strategi ska lyfta life science

Naturvetarna välkomnar en strategi för life science. Nu behöver man gå från ord till handling för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrensförmåga och förbättra människors hälsa, menar Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Publicerad:

Nu tar regeringen ett steg till för att Sverige ska bli världsledande inom life science. Ett kontor för det är sedan tidigare på plats och leds av Jenni Nordberg. Nu har man också antagit en nationell strategi, där kontoret får en viktig roll när strategin med 30 punkter ska ros i hamn.

Tanken är att Sverige ska stärka sin konkurrenskraft inom life science och förbättra hälsan hos befolkningen.

– Regeringen vill att fler kliniska studier ska bedrivas i Sverige. Genom att konkurrera med hög kvalitet och kompetens kan vi öka vår attraktivitet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Fler botas

Ännu en målsättning är att Sverige ska ta täten när det gäller den heta precisionsmedicinen. Regeringen menar att Sverige har goda chanser till det, bland annat genom att kunna attrahera kompetens och få hit globala investeringar.

I förordet konstaterar man att dagens forskning är framtidens behandlingar inom hälso- och sjukvården. Flera cancerformer som vi tidigare stod maktlösa inför går i dag att bota.

– Att locka hit talanger blir viktigt, liksom att utveckla Sveriges styrka att samverka mellan näringsliv, akademi och sjukvård, säger näringsministern Ibrahim Baylan.

Naturvetarna välkomnar den nationella strategin.

– Nu gäller det att gå från ord till handling. Bland annat behöver de så kallade ALF-avtalen utvecklas, så att alla medarbetare inom hälso- och sjukvården kan delta i utbildning, forskning och utveckling, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Diagnostiken utvecklas

Hon betonar att det idag finns en bred koncensus om att den kliniska forskningen är viktig för patienterna och för Sverige. Däremot kan det i den dagliga verksamheten vara svårt att prioritera det mer långsiktiga arbetet.

– Det är angeläget att arbetet organiseras på ett sätt så att det blir möjligt att kombinera kliniskt arbete och forskning.

Marita Teräs lyfter också den snabba utvecklingen inom diagnostik, där många naturvetare har viktiga roller.

– Det gör att fler kommer att få rätt behandling i tid eller kanske aldrig blir sjuka, vilket i sin tur leder till att belastningen på hälso- och sjukvården minskar.

Palle Liljebäck

chefredaktör