Frågor & svar
Nyheter

Kan man flyga på sågspån?

Björn Alriksson är den disputerade biokemisten på RISE Processum som utvecklar biobränslen, som om några år kan få oss att slippa känna flygskam. Men det kommer att kosta.

Publicerad:

– Ja, efter en biologisk och kemisk process kan vi skapa ett biobränsle som består av olika kolväten som liknar det fossila flygbränslet.

Hur funkar det?

– I ett första steg gör enzymer jobbet och bryter ner cellulosan till socker i en av processerna. Sedan tar jästsvampar över som producerar oljor som extraheras och genomgår en kemisk katalys till kolväten som är lämpliga som flygbränsle.

När får vi biobränslen i flygplanen?

– Vi är i tidig fas och i slutet av projektet kommer vi att skala upp processen i en demoanläggning här i Örnsköldsvik. Om konceptet skulle bli framgångsrikt så skulle det kunna realiseras inom några år. Det skulle räcka med endast några fabriker i Sverige för att täcka behovet.

Har ni andra projekt på gång?

– Ja, parallellt med detta jobbar vi med andra processer. I den ena använder vi etanol, och i den andra har vi lignin som råvara. I alla projekten är RISE Processum en av flera parter.

Finns det några hinder i luften?

– Det blir dyrare än fossila bränslen, fossil olja är svårt att konkurrera med utan styrmedel där förorenaren får betala mer.

Räcker råvaran?

– Ja, vi använder lågvärdiga restprodukter som finns i tillräcklig mängd – sågspån och kutterspån – från sågverksindustrin som i dag främst eldas upp. I dagsläget importeras bioflygbränslen från Kalifornien.

Hur finansieras forskningen?

– Energimyndigheten står för merparten av finansieringen. Det är ett hett område, där samhället efterfrågar klimatsmarta bränslen.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera