Frågor & svar
Nyheter

Fler naturvetare behöver utbildas om vi ska nå hållbarhetsmålen

Intresset för naturvetenskapliga utbildningar ökar. Men ännu fler naturvetare behövs för att klara hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de utmaningar samhället står inför.

Publicerad:

Andelen ansökningar till naturvetenskapliga högskoleutbildningar ökade med 5 procent mellan 2018 och 2019, enligt Naturvetarnas beräkningar.

– Det är glädjande att fler vill läsa en naturvetenskaplig utbildning. Det behöver utbildas fler naturvetare för att klara framtidens utmaningar i samhället, som tillgången till rent vatten, klimatet och livsmedelsförsörjningen, säger Per Klingbjer Förbundsdirektör Naturvetarna.

200 fler

Antalet förstahandsansökningar till naturvetenskapliga utbildningar har också ökat med över tvåhundra i absoluta tal. Samtidigt minskade det totala antalet förstahandsansökningar till universitet och högskolor med nästan tvåtusen.

Sammantaget är det en positiv bild som ges av intresset för naturvetenskapliga utbildningar i relation till andra utbildningar vid universitet och högskolor. Naturvetarna anser dock att dimensioneringen framöver bör se annorlunda ut.

Agenda 2030

– Efterfrågan på naturvetenskapliga utbildningar lär öka över tid. Detta måste lärosätena svara upp emot. Det behöver satsas på naturvetenskap genom hela utbildningssystemet för att skapa en tillräcklig volym av behöriga studenter till dessa högskoleutbildningar framöver.

Förbundet har precis besvarat Agenda 2030-delegationens slutbetänkande och konstaterar där att det kommer att behövas fler naturvetare i Sverige framöver för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Naturvetarnas vision är att "Naturvetare skapar världens framtid", vilket är kopplat till de stora samhällsutmaningar vi nu står inför.