Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Pension

Genom ditt kollektivavtal har du en tjänstepension som kompletterar din allmänna pension. Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal går du miste om denna förmån och måste själv få in ett kompletterande pensionsskydd i ditt anställningsavtal.

Den pension som du tjänar in under ditt arbetsliv är uppbyggd av tre delar:

 • den lagstadgade allmänna pensionen (som i sin tur består av inkomst-, premie- och garantipension).
 • kollektivavtalad pension, så kallad tjänstepension.
 • privat pensionssparande.*

För att få en så god pension som möjligt är det viktigt att alla delar finns med, liksom att du följer med i utvecklingen och regelbundet ser över hur du väljer att placera dina pensionspengar. Vad som passar bäst beror bland annat på din livssituation och din ålder.

*Från och med 2016 kan du inte längre göra avdrag för sparande i privat pensionsförsäkring i deklarationen. Många pensionsbolag erbjuder i stället andra sparformer för att spara till pensionen, till exempel kapitalförsäkringar.

Pensionsåldern höjs

Enligt en blocköverskridande överenskommelse (december 2017) kommer pensionsåldern att höjas. Det innebär att man tidigast kommer att kunna ta ut pension vid fyllda 64 år, istället för 61 år som det är idag. Och det blir möjligt att med stöd av LAS jobba kvar till 69 år enligt överenskommelse. Den lägsta pensionsåldern kommer att höjas succesivt och vara uppnådd 2026, enligt den blocköverskridande överenskommelsen.

Det kommer fortfarande vara möjligt, likt i dag, att bestämma när man vill gå i pension, så länge man uppnått lägsta åldern.

Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:

 • 2020 från 61 till 62 år
 • 2023 från 62 till 63 år
 • 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern, höjs:

 • 2020 från 67 till 68 år
 • 2023 från 68 till 69 år

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:

 • 2023 från 65 till 66 år
 • 2026 från 66 till riktåldern (dvs. den knyts till medellivslängdsökningen)

Naturvetarna tycker att det är positivt att våra medlemmar får valfriheten att kunna bidra med sin viktiga kompetens under ett längre yrkesliv och samtidigt förbättra sin framtida pension. Däremot vill vi öka valfriheten så att den som vill kan gå tidigare än 64 år eller senare än fyllda 69 år. 

Läs mer om Naturvetarnas syn på överenskommelsen om höjd pensionsålder här. 

Här finns mer information om regeringens avsiktsförklaring om ett längre arbetsliv. 

Pension i ditt kollektivavtal

Den kollektivavtalade pensionen, tjänstepensionen, blir en allt viktigare del av vår framtida pension. Anställda i verksamheter som har kollektivavtal får tjänstepension som ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare.

Tjänstepensionen ser lite olika ut beroende på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om. Läs mer om vilka avtal som gäller för de olika sektorerna nedan. 

Arbetar du på ett företag som inte har kollektivavtal? 
Då måste du själv ta upp pensionsfrågan med din arbetsgivare. Det handlar om mycket pengar. För en person som har en månadslön på 39 000 kronor betalar arbetsgivaren varje månad in närmare 10 000 kronor till avtalspensionen. Att spara privat till din pension blir extra viktigt. Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att få hjälp med att hitta en lösning.

Anställd på kommun och regioner

För dig som är anställd inom inom kommun och region samt vissa bolag som ägs av kommun eller landsting så gäller AkademikerAlliansens pensionsavtal KAP-KL (födda före 1986) där man från 21 års ålder tjänar in tjänstepension, samt även förmånsbestämd tjänstepension mellan 28 och 65 års ålder över en viss inkomst. För födda efter 1986 gäller AKAP-KL där man som medarbetare tjänar in avgiftsbestämd pension från 21 år ålder fram till 67 år ålder. 

Läs mer om pensionsavtalen på KPA:s hemsida. 

Statligt anställda

För medarbetare inom staten och affärsverken så gäller det statliga pensionsavtalet PA16 förhandlat av Saco-S. I detta avtal så tjänar medarbetare födda 1987 eller tidigare in till tjänstepension från 28 år fram till 65 års ålder. För medarbetare födda 1988 eller senare så tjänar de in tjänstepension under hela sin statliga anställningstid upp till den sk LAS åldern. Läs mer på www.spv.se

Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd.

Gilla din Ekonomi har tagit fram en informativ film om pensioner för statligt anställda. Se den här. 

Saco-S har kommit överens med Arbetsgivarverket om att öppna för fri-
villiga överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare, så kallad Enskild överenskommelse. Du som är född 1987 eller tidigare och arbetar inom staten kan ingå enskilda överenskommelser för att växla lön till pension inom Kåpan Extra.

Privat anställda

De flesta privatanställda naturvetare omfattas av tjänstepensionen ITP, som är ett kollektivavtal mellan PTK, där Naturvetarna ingår, och Svenskt Näringsliv. Collectum är valcentralen för dig som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

På knegdeg.se kan du snabbt och enkelt kan få reda på vad kollektivavtal är värt i pengar vid olika händelser i livet, som exempelvis pension. Det är PTK som står bakom webbplatsen och den vänder sig i första hand till privatanställda tjänstemän.

PTK rådgivningstjänst erbjuder dig som har ITP att enkelt få personliga råd om hur du kan få dina pensionspengar att växa. Du kan också få rekommendationer, helt anpassade efter din livssituation, på hur du förbättrar dina försäkringar. Till PTK rådgivningstjänst.

Företagare

För att tjäna in till din allmänna pension måste du som är företagare själv betala in de så kallade egenavgifterna för till exempel framtida pension och sjukförsäkring. Som företagare betalar du två pensionsavgifter:

 • Ålderspensionsavgift som motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd, samt
 • Allmän pensionsavgift som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt. 

För att fylla ut din allmänna pension behöver du därför ta ut lön eller överskott från din verksamhet. Hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter påverkar din allmänna pension. Om du betalar lite i skatt blir också pensionen mindre.

När du tjänar över 18 739 kronor under ett år börjar du tjäna in till din allmänna pension. Vid en lön på 39 879 kronor i månaden maximeras inbetalningen. (Siffror för 2016)

Tänk på: 

 • Driver du företaget vidare efter det år du fyller 66, eller det år du börjar ta ut hel ålderspension, betalar du lägre egenavgifter. Du får också göra större jobbskatteavdrag.
 • Se till att öppna det orangea kuvertet som kommer varje år från pensionsmyndigheten, där finns en prognos för din allmänna pension. Du kan också logga in på pensionsmyndigheten.se för att se hur helheten av din pension ser ut. 

Spara för att komplettera den allmänna pensionen

Eftersom du inte har någon arbetsgivare som betalar in till tjänstepension behöver du själv se till att komplettera din allmänna pension genom att spara. Pensionsmyndigheten har räknat ut att om man sparar ungefär fem procent av sin lön eller sitt överskott i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Här är det viktigt att titta extra noga på avgifterna, så att de är så låga som möjligt. Höga avgifter får stor effekt på hur mycket pengar du har när du ska gå i pension. Det finns några hjälpmedel för att välja hur du ska placera ditt sparande:

Senast uppdaterad: