Jobb, lön och villkor

Pension

Genom ditt kollektivavtal har du en tjänstepension som kompletterar din allmänna pension. Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal går du miste om denna förmån och måste själv få in ett kompletterande pensionsskydd i ditt anställningsavtal.

Den pension som du tjänar in under ditt arbetsliv är uppbyggd av tre delar:

  • den lagstadgade allmänna pensionen (som i sin tur består av inkomst-, premie- och garantipension).
  • kollektivavtalad pension, så kallad tjänstepension.
  • privat pensionssparande.*

För att få en så god pension som möjligt är det viktigt att alla delar finns med, liksom att du följer med i utvecklingen och regelbundet ser över hur du väljer att placera dina pensionspengar. Vad som passar bäst beror bland annat på din livssituation och din ålder.

*Från och med 2016 kan du inte längre göra avdrag för sparande i privat pensionsförsäkring i deklarationen. Du bör därför avsluta ditt sparande för att inte beskattas dubbelt. Många pensionsbolag erbjuder i stället andra sparformer för att spara till pensionen, till exempel kapitalförsäkringar.

Pension i ditt kollektivavtal

Den kollektivavtalade pensionen, så kallad tjänstepension, ser lite olika ut beroende på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om. Läs mer om vilka avtal som gäller för de olika sektorerna nedan. 

Arbetar du på ett företag som inte har kollektivavtal? 
Då måste du själv ta upp pensionsfrågan med din arbetsgivare. Det handlar om mycket pengar. För en person som har en månadslön på 39 000 kronor betalar arbetsgivaren varje månad in närmare 10 000 kronor till avtalspensionen. Att spara privat till din pension blir extra viktigt. Kontakta Naturvetarnas medlemsjour för att få hjälp med att hitta en lösning.

Anställd på kommun och landsting

För dig som är anställd inom kommun eller landsting gäller pensionsavtalet KAP-KL och pensionssparande och utbetalningar hanteras av KPA pension.

Statligt anställda

För dig som är statligt anställd gäller pensionsavtalet PA16Kåpan Pensioner och Statens tjänstepensionsverk, SPV, hanterar pensionen och har också en rådgivningstjänst.

Saco-S har kommit överens med Arbetsgivarverket om att öppna för fri-
villiga överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare, så kallad Enskild överenskommelse. Du som är född 1987 eller tidigare och arbetar inom staten kan ingå enskilda överenskommelser för att växla lön till pension inom Kåpan Extra.

Privat anställda

De flesta privatanställda naturvetare omfattas av tjänstepensionen ITP, som är ett kollektivavtal mellan PTK, där Naturvetarna ingår, och Svenskt Näringsliv.

På knegdeg.se kan du snabbt och enkelt kan få reda på vad kollektivavtal är värt i pengar vid olika händelser i livet, som exempelvis pension. Det är PTK som står bakom webbplatsen och den vänder sig i första hand till privatanställda tjänstemän.

PTK rådgivningstjänst erbjuder dig som har ITP att enkelt få personliga råd om hur du kan få dina pensionspengar att växa. Du kan också få rekommendationer, helt anpassade efter din livssituation, på hur du förbättrar dina försäkringar. Till PTK rådgivningstjänst.

Företagare

För att tjäna in till din allmänna pension måste du som är företagare själv betala in de så kallade egenavgifterna för till exempel framtida pension och sjukförsäkring. Som företagare betalar du två pensionsavgifter:

  • Ålderspensionsavgift som motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd, samt
  • Allmän pensionsavgift som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt. 

För att fylla ut din allmänna pension behöver du därför ta ut lön eller överskott från din verksamhet. Hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter påverkar din allmänna pension. Om du betalar lite i skatt blir också pensionen mindre.

När du tjänar över 18 739 kronor under ett år börjar du tjäna in till din allmänna pension. Vid en lön på 39 879 kronor i månaden maximeras inbetalningen. (Siffror för 2016)

Tänk på: 

  • Driver du företaget vidare efter det år du fyller 66, eller det år du börjar ta ut hel ålderspension, betalar du lägre egenavgifter. Du får också göra större jobbskatteavdrag.
  • Se till att öppna det orangea kuvertet som kommer varje år från pensionsmyndigheten, där finns en prognos för din allmänna pension. Du kan också logga in på pensionsmyndigheten.se för att se hur helheten av din pension ser ut. 

Spara för att komplettera den allmänna pensionen

Eftersom du inte har någon arbetsgivare som betalar in till tjänstepension behöver du själv se till att komplettera din allmänna pension genom att spara. Pensionsmyndigheten har räknat ut att om man sparar ungefär fem procent av sin lön eller sitt överskott i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Här är det viktigt att titta extra noga på avgifterna, så att de är så låga som möjligt. Höga avgifter får stor effekt på hur mycket pengar du har när du ska gå i pension. Det finns några hjälpmedel för att välja hur du ska placera ditt sparande:

Senast uppdaterad: