Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Matematik och IT

Akademiker inriktade mot matematiker och IT gör dataanalyser, prognoser, optimerar processer samt utvecklar och underhåller it-applikationer och IT-system. Kompetensen efterfrågas i stort sett av alla verksamheter. De allra flesta har en magister- eller masterexamen.

Vanliga grundutbildningar  

 • Data- och systemvetenskap
 • Matematik
 • Statistik

Det finns ett mycket stort antal akademiska utbildningar som leder fram till ett arbete inom IT. Inom det matematiska området finns utbildning inom matematik och statistik. Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. Om du vill minska ner antalet träffar så begränsa sökningen genom att välja endast program och kandidatexamen.

Hur länge har de studerat?

3 av 4 matematiker och it-utbildade akademiker fortsätter på en magister eller masterutbildning efter grundutbildningen. Bland matematiker är det vanligare än bland de som studerar IT. Även på forskarutbildningsnivå är det betydligt fler inriktade mot matematik än IT som fortsätter och tar ut en doktors- eller licentiatexamen.

Vad kan naturvetare inom matematik och IT?

 • Strukturera, analysera och lösa problem matematiskt.
 • Modellera processer och fenomen.
 • Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Använda och utveckla matematiska eller statistiska metoder.
 • Använda it för att lösa problem.
 • Programmera och utveckla IT-lösningar.
 • Underhålla och kvalitetssäkra datasystem och -program.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.

 

Var arbetar de?

De flesta finns inom näringslivet och arbetar på it-företag, teknikföretag samt på banker och försäkringsbolag. Verksamheter som är beroende av avancerade program och IT-system behöver också kompetensen. Myndigheter som exempelvis SCB och Försvaret är andra arbetsgivare.

MatematikIT-arbetsmarknadssektorer.jpg

Många arbetar med frågor inom IT, tillverkning, försäkring, finans och hälsa.

MatematikIT-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Folksam
 • Ericsson
 • Astra Zeneca
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Axis Communications
 • Volvo
 • Regioner
 • Universitet & högskolor

 

Vad gör de på jobbet?

Matematiker och statistiker arbetar ofta med optimering, IT eller statistik. De gör bland annat prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar och marknads- och riskanalyser.

IT-akademiker arbetar ofta med att utveckla appar, spel, databaser, webbapplikationer och system. De analyserar vilka behov som finns, tar fram lösningar, designar, programmerar, testar och utbildar användare.

MatematikIT-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Statistiker
 • Systemutvecklare
 • Aktuarie
 • Biostatistiker
 • Doktorand
 • Systemerare/Programmerare
 • Analytiker (Analyst)
 • It-arkitekt/-designer
 • Mjukvaruutvecklare
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är en mycket god arbetsmarknad för matematiker och it-akademiker och löneläget är högt. Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att hålla i sig.

2020

Idag är det liten konkurrens om jobben för matematiker, statistiker och IT-akademiker. Det gäller både nyexaminerade och erfarna. Det finns uppskattningsvis ca 3 700 matematiker, 2 300 statistiker och 30 000 IT-akademiker på arbetsmarknaden.

I Arbetskraftbarometern (SCB, 2018) uppger 7 av 10 arbetsgivare att de kommer att ha ett ökat behov av att anställa akademiker med IT-kompetens de kommande åren.

IT-branschen uppger ett särskilt stort behov av programmerare, IT-arkitekter, projektledare, kravanalytiker och IT-säkerhetsexperter.

Utvecklingen på IT-området har förbättrat möjligheterna att beskriva och modellera verkligheten och ökat efterfrågan på matematiker, statistiker, dataanalytiker och aktuarier (försäkringsmatematiker).

2025

Tillgången på datautbildade från högskola och yrkeshögskola beräknas öka med drygt 50 procent fram till år 2035 enligt SCB:s Trender och prognoser 2017. Yrkesgruppen är ung med relativt få pensionsavgångar. Det finns också ett stort antal data- och IT-utbildningar utanför högskolan som förser arbetsmarknaden med kompetens.

Samtidigt växer arbetsmarknaden och SCB förutspår en kraftigt ökad efterfrågan på IT-kompetens. Ett resultat av den snabba teknikutvecklingen och att Sverige etablerat sig som föregångsland, med många framgångsrika företag.

Konjunktursvängningar och den snabba utvecklingen inom IT gör rekryteringsbehovet svårbedömt på sikt. Därtill kommer att IT-branschen är global och starkt konkurrensutsatt.

Sammantaget, på grund av den konsensus som råder kring bristen och sett till branschens snabba förväntade tillväxt, antas arbetsmarknaden präglas av liten konkurrens även i framtiden för akademiker inriktade mot IT- eller matematik.

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Lonestatistik-matematik.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: