Vi jobbar för

Naturvetarnas remissvar på "Ett förändrat nomineringsförfarande..."

Naturvetarna ger i detta remissvar sina synpunkter på promemorian ”Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor.”
Publicerad: Uppdaterad:

5 december 2011

Läs hela remissvaret