Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS
Kalender
 

Påverka din lön

Ditt ansvar, din kompetens och dina prestationer ska avspeglas i lönekuvertet. Det är i lönesamtalet du har chans att argumentera för din lön. På våra lönesidor kan du bland annat ta del av de bästa tipsen inför lönesamtalet, lönestatistik och vår syn på löner. Till våra lönesidor >

Vi minskar vår klimatpåverkan

Naturvetarnas totala klimatpåverkan minskade med 30 ton koldioxidekvivalenter från 2012 till 2013. Det betyder att vi fått bort en sjättedel av utsläppen från vår verksamhet.

Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014

Om oss Naturvetarna bjuder in till lanseringen av rapporten Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014 – nya möjligheter i en föränderlig omvärld.

Naturvetarnas studentråds rådslag

Student Var med och påverka din framtid genom att delta på Naturvetarnas Studentråds rådslag. Den 8-9 november diskuterar vi möjligheter för naturvetarstudenter, knyter kontakter och har roligt!

EU-kampanj mot stress

Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober. 2014–2015 är temat för kampanjen arbetsrelaterad stress.

Gilla jobbet - Sveriges största mötesplats om arbetsmiljö

Den 22-23 oktober arrangeras arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan. Då kan du som är intresserad av arbetsmiljöfrågor lyssna på seminarier, delta i workshops, mingla, träffa utställare och prova på olika hjälpmedel för arbetsmiljöarbete.

Årets geolog gör Östersjön friskare

Om oss Daniel Conley, professor vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, har utsetts till Årets Geolog 2014 av Geosektionen inom Naturvetarna.

Yrkeskort på gång i EU?

Det ska bli lättare att jobba i annat EU-land genom att öka tydligheten om vad olika utbildningar innehåller, föreslår en utredning. Naturvetarna ställer sig positivt till flera av förslagen i remissen från Utbildningsdepartementet.

Dåligt förslag om förlängd provanställning

Sveriges Radio Ekot rapporterade idag att regeringen vill förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader. Sacos ordförande Göran Arrius menar att förslaget är dåligt och att regeringen bör dra tillbaka det.

Debattinlägg: Höj taket i a-kassan så snart som möjligt

Arbetsmarknaden kräver en fungerande arbetslöshetsförsäkring, det skriver företrädare för Saco och TCO i en gemensam debattartikel i Aftonbladet.

1

Uppåt i flera branscher

Nr 5, 2014 Allt talar för att flertalet av de branscher som naturvetare är verksamma inom kommer att växa. Här kan du se hur din bransch kan komma att utvecklas och vilka trender som påverkar jobben.

Mina sidor

Naturvetarakademin
Instagramkampanj
Vi är huvudsponsor
Mässa om arbetsmiljö