Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Skriv en motion

Tycker du att Naturvetarna jobbar med rätt frågor som är viktiga för dig och andra naturvetare i arbetslivet? Du som är medlem kan påverka förbundets inriktning genom att motionera till kongressen.

Kompetens du inte visste att du hade

Kunskap i all ära, men det är lika mycket din generella kompetens och dina personliga egenskaper som efterfrågas i arbetslivet. Att lösa problem, analysera, lära nytt och leda projekt har naturvetare med sig i bagaget från utbildningen.

Lönar det sig med sifferlösa avtal?

Ja, det tycker Naturvetarna, som menar att det ger möjlighet till högre löner för naturvetare och andra akademiker. Vi frågar Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetare, hur det hänger ihop.

Fråga experten: Får jag ta med kunder till mitt nya företag?

Jag har precis startat eget och funderar på om jag kan använda kundkontakter hos min tidigare arbetsgivare? Eller måste det gå en viss tid efter att jag slutade där?

DUELLEN: Kan vi lita på slutförvaringen av kärnbränsle?

Ännu är det inte klart om Sveriges radioaktiva avfall ska slutförvaras i Forsmark. Prövningen fortsätter för att få svar på om urberget klarar att härbärgera det utbrända kärnbränslet i svindlande hundra tusen år.

Studera till djursjukskötare utomlands

Vill du studera till djursjukskötare men kommer inte in på den svenska utbildningen på SLU? Då går det bra att studera utomlands. Djursjukskötare är ett bristyrke och kan ge goda möjligheter på arbetsmarknaden. Jordbruksverket måste dock pröva varje utbildning innan legitimation kan ges.

Månadens fråga: Hur länge vill du jobba?

65-årsdagen är målsnöret för de flesta. Men nu talar allt för att vi måste jobba längre för att statsbudgeten ska gå ihop. Och många vill ha en mjuk övergång till pensionen. När vill du gå i pension?

Fråga experten: Vilken löneutveckling får jag som föräldraledig?

Hej! Jag jobbar på en statlig myndighet, men har varit föräldraledig det senaste året. Vid årets lönerevision fick jag veta av min chef att mitt påslag i år inte blir så stort av just den anledningen. Är det riktigt att göra så?

En ny statlig miljötillsynsmyndighet föreslås

Om oss En ny myndighet för miljötillsyn kan komma att inrättas. Tanken är att den nya Miljöinspektionen ska skapa större enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet för tillsynen. Naturvetarna är i grunden positiv till förslaget.

Naturvetarnas syn på artikel i DN Debatt

Saco och LO skrev i lördags en artikel om behovet av en skattereform på DN Debatt som lett till frågor bland Naturvetarnas medlemmar.

När laget går före jaget

De flesta team når aldrig upp till sin fulla potential. Många tar sig inte över konfliktfasen, utan trillar tillbaka till den trevliga fikastämningen. Men det finns metoder för att komma vidare och bli effektiva team.

Mina sidor

Naturvetarna i media

Kongress 2015
Naturvetarakademin
Bubbel & debatt
Ny förmån för företagare
Matrikeln Sveriges Skogsakademiker