Här publicerar vi löpande nya tjänster för naturvetare

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Analytisk kemist (senior) på avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Rättsmedicinalverket söker en senior analytisk kemist till  det rättskemiska verksamhetsområdet i Linköping. Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi har hela landet som sitt upptagningsområde. På uppdrag av polis och domstol har avdelningen till uppgift att göra rättskemiska analyser i blod och urin samt att göra rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Läs mer

Professor i fysisk planering med inriktning mot miljövetenskap

Tjänsten är planerad vid Blekinge tekniska högskola vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona. Ämnesområdet för professuren avser miljövetenskap med fokus på planering. Vi söker en tvärvetenskaplig kompetens som spänner över miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och mera samhällsvetenskaplig tillämpning på planeringsfrågor.

Läs mer

Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap förenad med tjänstgöring som Biomedicinsk analytiker

Örebro universitet söker en universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap för tillsvidareanställning som är förenad med tjänstgöring som Biomedicinsk analytiker vid Region Örebro län. Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs en mängd olika utbildningar på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå.

Läs mer

Medarbetare inom miljöbrottsområdet

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik.

Läs mer

Sektionschef, avdelningen för Mikrobiologi

Avdelningen för Mikrobiologi bedriver diagnostik och fungerar som nationellt och europeiskt referenslaboratorium, upprätthåller beredskap för epizootier och andra smittsamma djursjukdomar. Vi utvecklar kunskap inom det mikrobiologiska området och anpassar olika tekniska plattformar för nya diagnostiska metoder.

Läs mer

Chef till enheten för Art och Vilt

Länsstyrelsen söker en chef till enheten Art och Vilt med placering inom avdelningen Miljö. Enhetens huvudsakliga ansvarsområden är viltförvaltning och åtgärdsprogram för hotade arter. Enheten har också ansvar för arbetet med inventering av rovdjur, besiktning av skador orsakade av rovdjur och fåglar, klövviltsförvaltning, skyddsjakt m.m.

Läs mer

Teknisk chef till Svenska Skogsplantor

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Våra kunder är stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Vi kännetecknas av högt kundfokus, hög utvecklingstakt, god lönsamhet och hög effektivitet.

Läs mer

Chef till veterinär- och djurskyddsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län är en arbetsplats med cirka 260 medarbetare. Engageras du av samhällsfrågor och vill vara med och bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle utifrån ditt yrkeskunnande? Då kan Länsstyrelsen vara en arbetsplats för dig!

Läs mer