Här publicerar vi löpande nya tjänster för naturvetare

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Handläggare till vattenarbete

Tjänsten innebär att till 50 % vara länets projektledare för EU-projektet LIFE IP Rich waters. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som är huvudprojektledare, och Länsstyrelsen i Södermanland medverkar i sex av delprojekten. Syftet med projektet är genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Läs mer

Handläggare vattenförvaltning

Vi söker dig som har  minst tre års högskoleutbildning med relevant inriktning som t.ex limnolog eller hydrogeolog. Du skall ha grundläggande ekologiska kunskaper om vatten och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom grundvatten, försurning eller fysisk påverkan. 

 

Läs mer

Hållbarhetskoordinator - Sveriges Fiskares Producentorganisation

Vi söker i första hand en marinbiolog som kan arbeta med miljöcertifieringar inom svenskt fiske. I rollen ingår att man har en tät dialog med yrkesfiskare, forskningsinstitut, myndigheter samt med övriga fiskeorganisationer runtom i Europa.

Läs mer

Naturvårdsspecialist med placering i norra Sverige

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt öka medvetenheten om skogens betydelse.

Läs mer

Universitetslektor i biomedicin

Vi söker en disputerad biomedicinsk analytiker med inriktning fysiologi, som har intresse för kursutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning och som vill vara delaktig i undervisningen av blivande biomedicinska analytiker.

Läs mer

Bioinformatiker till framtidens kliniska diagnostik

För att möta den tekniska utvecklingen inom NGS, det ökade antalet analyser samt förstärka kompetensen i NGS-gruppen söker vi dig som vill jobba med bioinformatik och vara del i att fortsätta utveckla NGS-plattformen.

Läs mer

Hydrogeolog

Vill du vara med och driva på arbetet med skyddet av vårt grundvatten i Sverige? Vi söker nu en medarbetare till enheten Hållbar vattenförsörjning. Enheten som ingår i avdelningen Mark och grundvatten består av sex engagerade medarbetare med bred kompetens inom hydrogeologi.

Läs mer

Naturskydd, handläggare

Naturhänsynsenheten på Naturvårdsverket söker en handläggare för arbete med naturmiljöhänsyn utifrån miljöbalken och med erfarenhet av naturskydd! Enheten hör till Naturavdelningen som liksom övriga avdelningar har ansvar för åtgärdsarbete för att miljökvalitetsmålen ska nås (gäller även de globala miljömålen) samt utveckling av bl a styrmedel. 

Läs mer

Miljöplanerare till Huddinge kommun

Som miljöplanerare arbetar du med att integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner, framförallt i planeringsfas men även vid genomförandet. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet.

Läs mer

Teknisk support, inriktning vallmaskiner till Malmö

Vi är idag ca 12 personer på Produktsupport som arbetar med teknisk support mot säljare och mekaniker på Lantmännen Maskin. Vi arbetar både från kontoret i Malmö och utför fältsupport på Lantmännen Maskins anläggningar i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår också utbildning av både verkstadspersonal och säljare och du får kontinuerligt egen vidareutbildning.

Läs mer