Fråga oss här!
Vi jobbar för

För oss är vädret på riktigt

Snack om väder är bästa sociala smörjmedlet. Men för många naturvetare är vädret på riktigt och är avgörande för grundvattnet, jordbrukets skördar, skogsbränder, fiskens lekmöjligheter och mycket annat. Här lyfter vi naturvetare som på olika sätt påverkas av vädret.