Frågor & svar
Vi jobbar för

Vi når målen

Många av Naturvetarnas medlemmar jobbar med frågor som bidrar till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi några naturvetare som går före och visar hur hållbarhetsarbete kan se ut i praktiken. Det handlar om allt från klimat och miljö till hälsa och jämställdhet.

Senast uppdaterad: