Vi jobbar för

Tillsyn

Naturvetarna har vid flera tillfällen genom åren identifierat allvarliga problem med djurskydd, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen i Sverige. Dessa problem gör arbetsmiljön ohållbar för många av de inspektörer som arbetar med detta.

Naturvetarna har flera gånger kartlagt inspektörers arbetsmiljö. Samtliga studier visar att tillsynen inte är rättssäker, likvärdig eller resurseffektiv och att inspektörer är utsatta för hot och våld i en helt oacceptabel utsträckning.

Förbundet uppvaktar kontinuerligt regeringen med vår syn på hur man bör arbeta med dessa frågor framöver. Förbundet ställer krav på att arbetsgivare ska ha en beredskapsplan mot hot och våld som används aktivt. Vi driver att arbetsgivare alltid ska anmäla hot och våld som rör arbetet och att inspektörer ska få ett utökat skydd i lagstiftning. Dessutom ifrågasätter vi organisering av tillsyn så som det är utformat i Sverige idag.

Vidare jobbar vi för att Arbetsmiljöverket tar fram material kring hur arbetsgivare bör agera när det gäller hot i sociala medier och på nätet i allmänhet, som är relaterat till en individs tjänsteutövning. 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies