Frågor & svar
Vi jobbar för

Rätt lön

Med lokalt anpassade villkor för naturvetare skapas de allra bästa förutsättningarna för rätt kompetensanvändning och rätt lön.

Lön ska spegla det värde som naturvetare skapar för verksamheterna och verksamheter behöver därför organiseras så att naturvetares kompetenser används i förhållande till mål. Lön ska användas som en förutsättning för verksamhetens mål och vinst.

Naturvetarna tycker att:

  • rekrytering ska baseras på behov och reell kompetens
  • resursanvändning och inplacering av kompetens ska vara ändamålsenlig och bestämmas i förhållande till verksamhetens mål
  • lönesättningen ska premiera kompetens, insatser och resultat i förhållande till uppsatta mål
  • naturvetare ska ha en löneutveckling över karriären

Så här arbetar Naturvetarna med frågan:

  • På verksamhetsnivå ska vi agera för att löneavtalens intentioner, om individuell lönesättning baserad på det värde som naturvetare skapar för verksamheten, uppfylls.
  • Vi arbetar aktivt för att arbetsgivare ska ha ett förhållningssätt där verksamheterna anlitar och belönar individerna efter kompetens, ansvar och resultat i förhållande till uppsatta mål.

 

 

Senast uppdaterad: