Fråga oss här!
Vi jobbar för

Förslag om separat antagning för utländska studenter

Naturvetarna har gett synpunkter till Sacos remissvar på regeringens förslag om separat antagning för utländska studenter.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna delar helt och hållet regeringens ståndpunkt att utbildning och utbildningsland bör väljas utifrån kvalitet snarare än kostnadsbilden. Om bilden som regeringen hänvisade till i samband med att studieavgifterna infördes stämmer – det vill säga att möjligheten att studera kostnadsfritt var ett viktigare motiv för utländska studenter att välja Sverige – så är det högst problematiskt. Även om införandet av studieavgifter för denna grupp mycket väl skulle kunna verka kvalitetsdrivande i förlängningen så motsvarar denna potentiella vinst knappast de negativa effekter som reformen haft. Införandet av studieavgifter har lett till en så kraftig nedgång av utländska studenter att det i sig försämrar kvaliteten. En hög grad av internationalisering skapar en mer dynamisk lärandemiljö och är bör därför åtminstone delvis ses som ett mål i sig.

Att lärosätena föreslås få möjlighet att använda sig av separat antagning för studieavgiftsskylda studenter är därför bra. Den större flexibiliteten ökar universiteten och högskolornas möjligheter att själva anpassa antagningen efter sina respektive behov och förutsättningar. Förhoppningsvis kan detta, i förlängningen, bidra till återigen öka antalet utländska studenter som söker sig till svenska utbildningar.

Läs Sacos remissvar som Naturvetarna bidragit till

Läs lagförslaget från regeringen

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies