Fråga oss här!
Vi jobbar för

Tillitsutredningen

Tillitsdelegationen har lagt fram en rad förslag och rekommendationer för att minska detaljstyrningen och på så sätt öka handlingsutrymmet för medarbetare inom kommuner och landsting. Naturvetarna ställer sig i stort sett positiva till Delegationens förslag och rekommendationer.

Publicerad:

Det är också värdefullt att problembilden tydliggjorts tack vare den omfattande dialog som utredningen tagit initiativ till. I huvudsak handlar det om att det inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg dvs. de områden som Delegationen avgränsat sig till finns:

  • Bristande medborgarfokus.
  • Frånvaro av helhetsperspektiv.
  • Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar.
  • Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna.
  • Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
  • Bristande öppenhet.

När det handlar om förslagen om verksamhetsnära forskning och stärkt samverkan med lärosätena är Naturvetarna emellertid kritiska till de förslag som läggs fram. Förbundet ser inte nödvändigheten att avgränsa initiativet till omsorgsområdet och till vissa lärosäten.

Naturvetarna vill istället att Regeringen fokuserar på att bygga upp strukturer och incitament för att få till stånd verksamhetsnära forskning inom kommuner och landsting.

Förbundet lyfter också fram verksamhetsnära forskning som en möjlighet att skapa attraktiva karriärvägar för medarbetarna.

Läs hela remissvaret här. 

Marita Teräs

utredare
08-466 24 81

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies