Fråga oss här!
Vi jobbar för

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Naturvetarna har svarat på Finansdepartementets remiss om Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2018/03888/S1).

Publicerad:

Förbundet avstyrker förslaget utifrån den ryckighet som det innebär att införa en åtgärd den 1 juli 2018 för att sedermera ta bort densamma den 1 april 2019. Om skattereduktionen nu ska tas bort krävs bättre framförhållning, på samma sätt som man inte över en natt ändrar spelreglerna för andra aspekter som rör den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Naturvetarna konstaterar samtidigt att det verkar finnas en övertro från olika sidor inom politiken av vad en sådan här skattereduktion i praktiken innebär för fackförbund, den svenska partsmodellen och arbetsmarknaden. För förbundets vidkommande skulle det vara tacknämligt om spelreglerna avseende den svenska partsmodellen kan ligga långsiktigt, både i stort och smått, såvida inte parterna själva förhandlar fram nya regler.

Läs hela remissvaret här