Vi jobbar för

Naturvetarnas synpunkter till Jordbruksverkets nya föreskrifter D8 D9

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård samt Jordbruksverket föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Publicerad:

Förbundet har endast yttrat sig avseende Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D 8) och Naturvetarna avstyrker i sin helhet de nya tillfälliga undantag, från det så kallade behandlingsförbudet, som föreslås. Naturvetarna anser inte, och har aldrig ansett, att tillfälliga undantag är en bra väg att gå. De tillfälliga undantag som föreslås är inte förenliga med god patientsäkerhet och djuromvårdnad, ett huvudsyfte med lagstiftningen. De tillfälliga undantag som föreslås är inte bra för arbetsmiljön, då de skapar en större otydlighet och oklarare rollfördelning. Om detta genomförs kommer det dessutom att urholka värdet av legitimationen och utbildningen som djursjukskötare. 

Utifrån den konsekvensbeskrivning som ligger till grunden för förslaget i remissen har Naturvetarna också känt sig manade att göra en särskild kommentar till denna utredning.

Som saker har utvecklat sig i denna fråga känner sig förbundet också manade att kontakta näringsdepartementet i denna fråga för att få klarhet i hur man ser på utvecklingen och processen framåt. En skrivelse har därför också skickats till näringsdepartementet av denna anledning.”

Läs remissvaret samt Naturvetarnas kommentar här: Remissvar om förslag till undantag i Jordbruksverkets föreskrifter för personal inom djurens hälso- och sjukvård

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies