Vi jobbar för

Promemorian Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Enligt dagens regler ska en student antas till den efterföljande högskoleutbildningen samtidigt som studenten antas till basårsutbildningen. Studenten måste alltså ha valt inriktning på de fortsatta studierna redan före ansökan. Regelverket har dock enligt promemorian visat sig ha negativa konsekvenser för den enskilde studentens valmöjligheter samt lärosätenas möjlighet att effektivt erbjuda basårsutbildning.

Publicerad:

I promemorian föreslås att kravet på att basåret ska följas av en specifik högskoleutbildning tas bort. I stället ska antagning till behörighetsgivande basårs¬utbildning kunna ske tillsammans med antagning till en eller flera efterföljande högskoleutbildningar. Naturvetarna tillstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Tobias Lundquist

utredare
08-466 24 88

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies