Fråga oss här!
Vi jobbar för

Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH)

Detta remissvar är Naturvetarnas synpunkter på prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH).
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna anser att det är rimligt att tilldelningen av resurser kopplas till kvaliteten på forskningen och, inte minst, till hur framgångsrika lärosätena är i fråga om att förbättra forskningens kvalitet. Att den högre utbildningen håller hög kvalitet är av yttersta vikt, både ur ett student- och samhällsekonomiskt perspektiv. Strävan efter att fortsätta utveckla forskningens kvalitet är något som bör genomsyra hela högskolesystemet. Vi vill därför understryka att ett prestationsbaserat resurstilldelningssystem inte bara bör mäta kvaliteten som sådan utan också bidra till att förstärka de kvalitetsbyggande aspekterna.

Läs hela remissvaret

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies