Vi jobbar för

Naturvetarnas remissvar - Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5

Naturvetarna har svarat på Näringsdepartementets remiss Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5. 

Publicerad:

Naturvetarna är främst intresserade av straffbestämmelser i livsmedelskedjan utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för förbundets medlemmar. Alla i livsmedelskedjan vinner på att sanktionerna blir mer effektiva, proportionella och avskräckande enligt Naturvetarnas åsikt. För alla medlemmar som befinner sig i olika delar av livsmedelskedjan är legitimiteten, tilltron till livsmedelskontrollen och respekt och förståelse för kontrollarbetet viktigt.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag i alla dess delar. Att ändra i straffbestämmelserna, enligt utredningens förslag, tror Naturvetarna kommer att uppfylla det avsedda syftet - att uppnå effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner - på ett tillfredställande sätt.

 

Läs Naturvetarnas remissvar.

Kristofer Jervinge

biträdande avdelningschef Kommunikation och påverkan
08-466 24 25