Fråga oss här!
Vi jobbar för

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Naturvetarna har besvarat betänkandet om Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78).

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna delar många av utredningens utgångspunkter och slutsatser när det gäller att öka Sveriges attraktivitet inom högre utbildning och forskning. 

Remissvaret i sin helhet