Fråga oss här!
Vi jobbar för

Förslag om inrättande av Inspektionen för vård och omsorg (Ds 2012:20)

Naturvetarna är positiva till inrättandet av en renodlad statlig tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänstverksamhet. Vi förespråkar en liknande uppdelning och tydlig gränslinje även när det gäller alla andra tillsynsområden i samhället. Det stärker legitimiteten i tillsynsarbetet då en särskild statlig tillsynsmyndighet bättre kan tillgodose en likvärdig tillsyn över hela landet.
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna ser därför inrättandet av denna tillsynsmyndighet, om förändringen genomförs, som det första steget mot fler renodlade statliga tillsynsmyndigheter inom andra sammanhängande tillsynsområden – som t.ex. livsmedels-, djurskydds- och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Fullständigt remissvar

Förslaget finns på Regeringens webbplats

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies