Fråga oss här!
Vi jobbar för

Förslag om inrättande av Inspektionen för vård och omsorg (Ds 2012:20)

Naturvetarna är positiva till inrättandet av en renodlad statlig tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänstverksamhet. Vi förespråkar en liknande uppdelning och tydlig gränslinje även när det gäller alla andra tillsynsområden i samhället. Det stärker legitimiteten i tillsynsarbetet då en särskild statlig tillsynsmyndighet bättre kan tillgodose en likvärdig tillsyn över hela landet.
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna ser därför inrättandet av denna tillsynsmyndighet, om förändringen genomförs, som det första steget mot fler renodlade statliga tillsynsmyndigheter inom andra sammanhängande tillsynsområden – som t.ex. livsmedels-, djurskydds- och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Fullständigt remissvar

Förslaget finns på Regeringens webbplats

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies