Fråga oss här!
Vi jobbar för

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar

Universitet och högskolor är mycket viktiga aktörer i det svenska innovationssystemet: givna rätt förutsättningar kan de bidra till att fler idéer omvandlas till innovationer. Naturvetarna uppmuntrar att innovationsstödssystemet ses över. Nuvarande strukturer ger inte lärosätena möjlighet att realisera sin fulla potential.
Publicerad: Uppdaterad:

Många av förslagen av förslagen som ges i utredningen är bra och skulle sannolikt leda till att fler lärosäten påbörjar ett mer aktivt arbete för att verka innovationsstödjande. Naturvetarna saknar emellertid en grundläggande analys av vad som är målet med förslagen. Vi efterlyser en beskrivning av vad som vore det bästa möjliga systemet; ett innovationsstödssystemens ”best practice”.

Läs hela remissvaret till Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

Läs slutbetänkandet på regeringens webbplats

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies