Fråga oss här!
Vi jobbar för

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Naturvetarna har svarat på promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2).

Publicerad:

Naturvetarna avstyrker förslaget att höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden från 6 procent till 25 procent.

Läs hela remissvaret här